Jasmin Zubić, izvršni direktor MEGA-TRANS Visoko: Uspješna je samo ona kompanija u kojoj se radnici osjećaju sigurno

Dijeli

MEGA-TRANS d.o.o. Visoko već je godinama na LRC BIS-ovoj listi brzorastućih kompanija, uprkos uvjetima u kojima funkcionira cjelokupna bosanskohercegovačka privreda.

O svemu što bi trebalo mijenjati kako bi država radila svoj posao – bila servis privrednicima, o nelojalnoj konkurenciji, o borbi za svakog čovjeka u uvjetima neprekinutog egzodusa radne snage prema zemljama Zapada, o tome zašto bosanskohercegovački prijevoznici registriraju kompanije u zemljama EU te o definicijama uspjeha, svoje viđenje za Poslovne novine dao je Jasmin Zubić, izvršni direktor MEGA-TRANS Visoko.

Šta bi se u Vašoj branši trebalo promijeniti kako bi rast bio i veći i uvjeti za prijevoznike bolji?

Nekoliko je bitnih stvari koje bi se trebale promijeniti u našoj branši, kao i općenito u privredi, a tri bih izdvojio: nerazumijevanje institucija države za probleme privrednika, nelojalna konkurencija i nestabilna politička situacija, koja najviše utječe na odliv kvalifikovane radne snage u zemlje Zapadne Evrope.

Nelojalna konkurencija

Ministarstva i državne službe ne prate zahtjeve prijevoznika, ne čini se maksimum napora da nam se pomogne u bilateralnim odnosima sa pojedinim državama gdje prijevoznici imaju probleme sa transportnim dozvolama ili sa Hrvatskom po pitanju granica i slično. Pojedinci čine određene napore na navedenim poljima, ali je neophodno da zvanične institucije države ulože više energije u rješavanje ovih problema. Drugi problem je nelojalna konkurencija koja ne prijavljuje radnike, puštaju u saobraćaj tehnički neispravna vozila, ne izvršavaju obaveze prema državi i drugim kompanijama, ne plaćaju CMR osiguranje… Stoga je teško biti cjenovno konkurentan jer se klijenti većinom prvo vode cijenom, pa tek onda kvalitetom usluge i drugim bitnim faktorima kao što je, naprimjer, osiguranje robe u transportu.


Treći faktor je nestabilna politička situacija koja pogađa sve branše i sve firme u BiH podjednako, što dodatno podstiče profesionalne vozače i sve druge kadrove da razmišljaju o odlasku i potrazi poslova van granica BiH.
Kada su u pitanju profesionalni vozači, čini mi se da je najveći faktor nehumano zadržavanje na granicama i čekanje na carinskim ispostavama i to je najveći izazov koji je potrebno riješiti na najvišim nivoima vlasti.

Brine li država na pravi način za poduzetnike?

Nažalost, ne brine i već sam naveo određene nedostatke. Ovih dana smo svjedoci borbe Udruženja poslodavaca sa parlamentima da se na dnevni red stavi zakon koji bi omogućio povećanje plata radnicima, bez ugrožavanja punjenja budžeta i prosto je nevjerovatno da taj prijedlog još uvijek nije na dnevnom redu. Njegovim usvajanjem napravio bi se veliki i važan iskorak koji bi vjerovatno smanjio stepen odlazaka mladih i radno sposobnih stanovnika naše države.

Nedostatak kvalificiranog kadra vidljiv je u svim branšama, možda ponajviše Vašoj. Kako se nosite s tim? Na koji ste način sačuvali ljude?

Prethodnih nekoliko godina su za transportne kompanije bile veoma izazovne u pogledu zadržavanja kvalitetnih kadrova, prije svega profesionalnih vozača.
Nažalost, veliki broj vozača nismo uspjeli sačuvati jer su finansijski uslovi koji nude firme iz naše branše u inostranstvu primamljiviji i bolji. Međutim, tu se krije i veliki broj negativnih faktora u radu za stranu firmu, pa se određeni broj vozača i vratio da rade u BiH.

Obuka vlastitih kadrova

Mi smo, uporedo sa kreiranjem uslova koji će omogućiti zadovoljne i sretne uposlenike koji zadatke obavljaju profesionalno i na visokom nivou, radili i na obuci mladih vozača kojima dajemo priliku da nauče raditi ovaj zahtjevan i dobro plaćen posao.
Sretni smo da većina mladih ljudi imaju elana da uče, rade i napreduju, a najbitnije od svega je da ih većina nastavi raditi u MEGA-TRANS-u, pa trenutno imamo veliki broj vozača sa 2-5 godina radnog iskustva koji, zajedno sa starijim i iskusnijim kolegama, čine okosnicu našeg tima
.

Vaša osnovna djelatnost je prijevoz roba. Šta nudite klijentima što im slične kompanije ne nude? Zbog čega biraju Vas?

Mi na prvo mjesto uvijek stavljamo kvalitet usluge. Klijentima nudimo sve što bi svaka moderna firma trebala da nudi, a to je da je naš odziv na upit ili poziv najbrži, da svaki klijent dobije profesionalan i tačan odgovor od naših uposlenih, da zajedno sa klijentima s velikom pažnjom ispratimo njihov svaki transportni nalog, da su informacije koje od nas dobiju uvijek tačne i pouzdane, te da u saradnji sa nama osjete da mi brinemo za njihove terete i razumijemo da ne trebaju da na transportu gube vrijeme i energiju, nego da imaju više vremena da se posvete svom osnovnom biznisu.

Koju vrstu robe prevozite? Postoje li specifične robe koje ne prevozite?

Prevozimo skoro sve robe koje je moguće prevesti cestovnim putem. Radimo pune i zbirne utovare, dotovare, pa čak i utovare pod temperaturnim režimom, vangabaritne transporte, kao i ADR utovare (opasne materije). Specifične robe koje ne prevozimo su eksplozivne i radioaktivne materije.

Klijent na prvom mjestu

Kada je u pitanju izvoz roba iz Bosne i Hercegovine, najviše sarađujemo sa proizvođačima namještaja i slobodno mogu reći da smo se u toj oblasti specijalizovali kao jedna od najpoznatijih firmi koja prevozi namještaj iz Bosne i Hercegovine u zemlje Zapadne Evrope.
Naši vozači i dispečeri upoznati su sa svim specifičnostima tih transporta i naši klijenti znaju da je njihova roba u sigurnim rukama
.

Imate impresivan vozni park. Koliko vozila imate, jesu li kompanije vjerne jednom brandu?

U voznom parku imamo 42 vozila, od čega su 34 šlepera sa mega poluprikolicama (100 m3 prostora) i osam prikoličara (120 m3 prostora). Rijetkost je da transportna kompanija u voznom parku ima samo jedan brand, pa tako i mi posjedujemo vozila Scania i Iveco. Svaki od navedenih ima određene prednosti i mane, ali trenutno ne planiramo mijenjati politiku nabavke vozila. Slična je situacija i sa priključnim vozilima.

Na Vašem sajtu je zanimljiva rečenica “Mi nismo običan prevoznik”. Šta to znači u praksi, na terenu?

U toj je rečenici nekoliko karakteristika koje rado ističemo, prije svega jer nudimo kompletnu transportnu uslugu, koja uključuje i poslove posredovanja prilikom carinjenja robe u izvozu/uvozu. Dakle, ukoliko je klijentu potreban prijevoz robe na relacijama koje mi opslužujemo, dovoljno je da pošalje informacije o količinama, adresi i slično, a svu daljnju brigu oko transporta i špedicije preuzimamo mi.
Takođe, vozimo sve vrste roba i utovara, tako da smo adresa na kojoj će klijent rijetko dobiti informaciju da nemamo mogućnost realizacije nekog transporta.
Dodatna karakteristika je naš način rada, a to je da svaki klijent zaista ima poseban tretman i pažnju jer su zahtjevi klijenata sve kompleksniji po pitanju brzine isporuke, pravovremenih informacija i tačnosti u svim aspektima poslovanja.

Kompanija u Sloveniji

Kakva je konkurencija u prijevozničkom biznisu, igra li se uvijek fer i korektno?

Nažalost, ne igra se uvijek fer i korektno, ali ima i pozitivnih primjera. Veliki je broj transportnih kompanija koje poštuju propise, izvršavaju obaveze na vrijeme i sa takvim je zadovoljstvo sarađivati.
Međutim, postoji veliki broj kompanija u kojima se krše propisi o radnom vremenu vozača i mobilnih radnika, radi se sa falsifikovanim dozvolama i dokumentima i slično.
Naravno da te kompanije mogu ponuditi klijentima niže cijene transporta od nas. I onda se saradnja sa takvim kompanijama na kraju završi neslavno, ali dok se to ne desi, one traju i urušavaju kompletno transportno tržište u BiH
.

Pomaže li Vam u borbi s konkurencijom činjenica da imate registriranu kompaniju i u Sloveniji?

Činjenica da imamo kompaniju registrovanu u Sloveniji nam pomaže jedino u borbi sa problemom transportnih dozvola sa kojima se suočavamo. Svi prijevoznici koji su registrovali kompaniju u Sloveniji ili Hrvatskoj su to učinili zbog nemogućnosti obavljanja svoje registrovane djelatnosti usljed nedostatka istih, a koje naša država godinama ne uspijeva adekvatno riješiti.

Koja ekonomija više brine o poduzetnicima koji joj, u konačnici, pune budžet – bosanskohercegovačka ili slovenačka?

Definitivno slovenačka. Već nekoliko godina unazad u Sloveniji sve transportne kompanije imaju pravo na povrat dijela novca od akciza, administracija koja opslužuje privrednike radi puno brže, sistem komunikacije, izdavanja dokumenata i slično je potpuno elektronski. Tako da mi imamo jasniju sliku o tome kako bi i u našoj državi trebao da izgleda odnos između države i poduzetnika.

Postoji li univerzalni recept za uspjeh? Koji je Vaš?

Mislim da ne postoji univerzalni recept. Uspjeh obično ne izostane ako se u poslovanje ulaže velika količina truda i rada. Moramo nastojati da raspolažemo najnovijim informacijama iz branše, po mogućnosti onima od sutra.
Da bi kompanija bila uspješna, svi zaposleni se moraju osjećati sigurno da na parlamentaran način iskažu svoje mišljenje i prijedloge te da se na radnom mjestu osjećaju ugodno i dijelom tima.

Šta je za Vas poslovni uspjeh – broj na računu kompanije u rubrici “dobit”, broj vozila, zadovoljni radnici ili kombinacija svega toga?

To je definitivno kombinacija svega navedenog gdje su na prvom mjestu zadovoljni radnici. Dobit i broj vozila su samo posljedica dobrog i predanog rada, a to se postiže sinergijom koju kreiraju naši zaposleni. Mi u MEGA-TRANS-u bismo još na ovo dodali i društvenu odgovornost kao bitan faktor koji moraju imati na umu svi privredni subjekti jer je to jedini način da izgradimo državu koja će biti u stanju da nas podrži onako kako i očekujemo, te da nam pruži utočište za miran i stabilan život.

Poslovne novine