Želite raditi na naplatnim kućicama? Autoceste FBiH primaju radnike na neodređeno vrijeme

Dijeli

Pored općih uslova utvrđenih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove

Javno preduzeće “Autoceste FBiH” raspisalo je Javni oglas za prijem pet radnika na neodređeno vrijeme u Sektoru za upravljanje i održavanje – Služba za naplatu cestarine.

Javnim oglasom predviđen je prijem pet ivršilaca i to na poziciju “Referent – Blagajnik naplate cestarine”, SSS (III stepen) srednja stručna sprema društvenog ili tehničkog smjera na neodređeno vrijeme.

Pored općih uslova utvrđenih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta.

Kandidat je obavezan dostaviti pismenu prijavu (svojeručno potpisanu), dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenje posebnih uslova radnog mjesta, dokaz o poznavanju rada na računaru, dokaz o poznavanju engleskog jezika, dokaz i posjedovanju vozačke dozvole “B” kategorije i uvjerenje o državljanstvu BiH.

Rok za podnošenje prijava je 14 dana računajući od prvog narednog dana od objavljivanja oglasa u dnevnoj novini i web stranici Društva.