OGLASI I KONKURSI

JKP Visoko: Konkurs za posao

Na osnovu člana 20a. stav 1. Zakona o radu FBiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 26/16, 89/18, 23/20,49/21,103/21 i 44/22), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu…

1 2 3 8