Dnevna arhiva: 23 siječnja, 2023

Odlikovana od kraljice Elizabete, najcitiranija bosanskohercegovačka

Odlikovana od kraljice Elizabete, najcitiranija bosanskohercegovačka naučnica je Tuzlanka Prof. Azapagić sa 21,000+ citata i h-indexom od 77. Profesorica Adisa Azapagić nagrađena je 2020 godine priznanjem Member of the Order of the British Empire (MBE) – članom Reda Britanske imperije. Ona je redovna profesorica”, istraživač hemije na Univerzitetet Manchester, porijeklom je iz Tuzle. Izabrana je…

Kako ostvariti pravo na dječiji dodatak u Federaciji BiH

Ministar rada i socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine Vesko Drljača je potvrdio da je Zakon o materijalnoj podršci porodicama sa djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine počeo da se primjenjuje od 9. oktobra 2022. godine. Pravilnikom je propisana potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava na dječiji dodatak po federalnom propisu. Zakon propisuje da pravo na…

Javni poziv za iskazivanje interesa za uklanjanje i zbrinjavanje pasa lutalica na području grada Visoko 

U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja („.Sl.glasnik BiH“ broj: 25/09 i 9/18), člana 30. Statuta Grada Visoko („Službeni glasnik Grada Visoko“ broj: 10/22), Budžeta Grada Visoko za 2023. godinu („Službeni glasnik Grada Visoko“, broj: 10/22) i Odluke o izvršenju Budžeta Grada Visoko za 2023. godinu („Sl.glasnik Grada Visoko“, broj: 10/22), Grad…