Zavičajni muzej Visoko: Zaštita eksponata svih muzejskih zbirki 

Dijeli

Od aprila mjeseca tekuće godine dio stručne ekipe Muzeja je MA konzervacije i restauracije Elha Šaran. Za muzej kao ustanovu čiji su osnovni zadaci prikupljanje, čuvanje i izlaganje te zaštita kulturne baštine veoma je važno imati stručnu osobu koja će se prvenstveno baviti očuvanjem kulturne baštine, provodeći zaštitne tretmane kao i pružanje savjeta i tehničke pomoći u svrhu njene zaštite i očuvanja. Konzervatorsko/restauratorski zahvati su ti koji će spriječiti ili usporiti dalje propadanje baštine, te će joj se produžiti životni vijek.

U Zavičajnom muzeju – Visoko, nakon što je obavljen pregled svih prostorija u kojima se nalaze eksponati, prvo se pristupilo zaštiti pisane baštine. Orijentalna zbirka dokumenata koja čuva neke od najstarijih dokumenata prva je zbirka gdje je izvršena analiza rukopisa i započet postupak restauracije. Do sada je restaurirano i zaštićeno nekoliko vrijednih rukopisa s ciljem sprječavanja degradacije.

U narednom periodu cilj nam je da postupkom adekvatne zaštite očuvamo eksponate svih muzejskih zbirki i produžimo im vijek trajanja te na taj način omogućimo budućim generacijama da još bolje upoznaju vlastitu historiju.

(JU Zavičajni muzej Visoko)