Zavičajni Muzej Visoko ispunjava svoj postavljeni cilj rada sa djecom

Dijeli

ISTRAŽIVATI-POTICATI-OBLIKOVATI dječiji um na kreativan način, a u okviru muzejskog prostora.

Ovaj put Ljetna škola je bila obojena bojama Bosanskog ćilima. Tridesetero naših polaznika organizovanih u dva termina naučili su da je Bosanski ćilim nacionalno, kulturno i društveno blago sva tri naroda naše države, a zatim su se sami okušali u proizvodnji istih, izvornim materijalom-vunicom.

Dragi roditelji, hvala Vam na povjerenju.

(JU Zavičajni muzej Visoko)