Zavičajni muzej nastavio je danas aktivnosti na projektu ubikacije i rekognosciranja stećaka na području Grada Visoko

Dijeli
Zavičajni muzej nastavio je danas aktivnosti na projektu ubikacije i rekognosciranja stećaka na području Grada Visoko. U sklopu IV faze projekta obrađena je nekropola Grebljice u zaseoku Rajčići na području mjesne zajednice Goduša u kojoj je ranija historiografija registrovala ukupno 7 stećaka.
Izlaskom na teren utvrđeno je vrlo loše stanje nekropole koja je velikim dijelom obrasla u gusto šiblje i na kojoj se s vremenom formirala velika deponija smeća.
Nakon temeljite pripreme terena (krčenje krupnog i sitnog rastinja, uklanjanje smeća) utvrđeno je da nekropola broji ukupno 8 stećaka različite forme koji su neadekvatnim pristupom lokalne zajednice u velikoj mjeri degradirani.
U narednim sedmicama Zavičajni muzej će raditi na osmišljavanju aktivnosti i strategije koje će ovu nekropolu učiniti dostupnijom i dovesti je u stanje koje priliči kulturno-historijskim spomenicima.
Zavičajni muzej Visoko