Zakon o dječijem dodatku od oktobra

Dijeli

Novi je iznos dječijeg doplatka i izjednačen je u svima kantonima u Federaciji. Prema Zakonu usvojenom početkom jula zahtjeve za dječiji doplatak od 103 marke po djetetu korisnici će Centru za socijalni rad moći podnositi od početka oktobra. Uz druge, novina je i to što se više neće raditi revizija već će pravo na dječiji doplatak korisnici morati obnavljati svakih 12 mjeseci.

Zakon o materijalnoj podršci porodica da djecom Federacije BiH usvojen je 7. jula i stupa na snagu tri mjeseca nakon objavljivanja u Službenim novinama FBiH. To znači da primjena počinje 8. oktobra ove godine.

Olakšan je posao centrima za socijalni rad po novim propisima ovaj posao jer se više neće raditi revizija prava, ali su im materijalni troškovi, koje nisu planirali u ovogodišnjem budžetu veoma visoki. Također provjeravat će se imovinsko stanje porodice, a pravo na dječiji dodatak će imati porodice čiji prihodi po članu porodice ne premašuju 20% od prosječne plate u Federaciji.

Povećan je znatno iznos dječijeg doplatka koji će biti finansiran od strane federalnog Ministarstva za socijalnu zaštitu, ali u zeničkom Centru za socijalni rad očekuju manji broj korisnika nego što ih je bilo do sada. Naime, ranije je dobna granica djeteta bila 27 godina ukoliko se školuje, sada je 18, a i djeca sa invaliditetom od 60 ili 70 posto su imala pravo na ovu naknadu, dok je to sada slučaj samo sa onima sa invaliditetom od 90 i 100 posto. Prve bi dječije dodatke ujednačene na nivou svih kantona korisnici mogli dobiti u mjesecu decembru.