Za četvrtak najavljena sjednica Gradskog vijeća Visoko

Dijeli

Na 20. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Visoko, koja će biti održana 28.07.2022. godine u četvrtak, u sali Gradskog vijeća Visoko sa početkom u 14:00 sati, predložen je sljedeći dnevni red:

1. Izvod iz zapisnika sa 19. redovne sjednice Gradskog vijeća Visoko

2. Prijedlozi odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Visoko za 2022. godinu
2.1. Prijedlog odluke o dodjeli Povelje Grada Visoko
2.2. Prijedlog odluke o dodjeli Povelje Grada Visoko za životno djelo
2.3. Prijedlog odluke o dodjeli Povelje Grada Visoko o proglašenju počasnim građaninom Grada Visoko

3. Prijedlog odluke o oslobađanju “Centrotrans” d.d. Sarajevo od plaćanja administrativne takse

4. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji službi Grada Visoko

5. Prijedlozi akata iz imovinsko – pravne oblasti:
5.1. Prijedlog zaključka o izjašnjenju na ponudu MZ Koložići da izvrši prodaju k.č. 2318/2 KO Koložići

6. Vijećnička pitanja i inicijative