Više od 100 učenika osnovnih škola na matematičkom kampu u Medresi

Dijeli
U Medresi “Osman ef. Redžović” započeo dvodnevni matematički kamp za učenike osnovnih škola Zeničko-dobojskog kantona. Ovo je treći po redu kamp, a drugi za učenike osnovnih škola, koji zajednički organiziraju Udruženje matematičara ZDK i Medresa. Na samom otvaranju, nakon intoniranja državne himne, prisutnima se u ime domaćina obratio pomoćnik direktora za đački dom Medrese, Dženan Rezaković, koji je pored riječi dobrodošlice i podrške Udruženju, istakao radost i zadovoljstvo činjenicom da Medresa ima kapacitete koje može i želi ustupiti na korištenje zajednici pokazujući na taj način svoju društvenu odgovornost.
Učesnicima Kampa obratila se i predsjednica Udruženja, prof.dr. Naida Bikić. Profesorica je upoznala učenike sa planom i programom Kampa, te očekivanjima od samih učesnika. Prije nego je Kamp proglasila otvorenim profesorica Bikić je pomoćniku direktora Medrese uručila zahvalnicu za pomoć i podršku u realizaciji kampova ali i drugih aktivnosti koje Udruženje provodi.
Kamp završava sutra dodjelom certifikata svim učesnicima.