Usvojen Nacrt strategije razvoja turizma FBiH 2022-2027

Dijeli

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma (FMOIT), usvojila Nacrt strategije razvoja turizma Federacije BiH 2022-2027

Proces izrade Strategije vodio je FMOIT, a glavni partner tokom izrade bio je USAID Turizam (projekat Održivi razvoj turizma u BiH), što je ozvaničeno potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju u julu 2021. godine.

Kako je obrazloženo, turizam je kao privredna djelatnost prepoznat i označen prioritetnim u strateškim ciljevima i mjerama razvoja Federacije BiH i zauzima značajno mjesto.

Strategija podrazumijeva implementaciju kroz trogodišnje i godišnje planove rada, Dokument okvirnog budžeta i budžet, kao i Program javnih investicija. U tom smislu, svaki strateški dokument, pa i Strategija razvoja turizma, mora biti usklađen sa cjelokupnim sistemom planiranja.

Strategijom je definirani cilj ubrzanog rasta i razvoja sektora turizma i podrazumijeva dvije komponente. Prva je rast koji govori o obimu i veličini turističkog sektora, dok druga govori o razvoju i podrazumijeva kvalitativno unaprjeđenje sektora turizma.

Prioriteti su jasno definirani i to su razvoji turističkih proizvoda, destinacijskog marketinga i ljudskih resursa, te unapređenje poticajnog okruženja za razvoj održivog turizma.

Intencija Strategije je da doprinese integriranju turizma BiH, te povezivanju sa susjednim regijama – destinacijama izvan granica BiH, posebno u kontekstu procesa pridruživanja Europskoj uniji. Postojeće komparativne prednosti potrebno je iskoristiti kako bi FBiH postala prepoznatljiva i konkurentna destinacija.

U obrazloženju je navedeno i da je bitno uvažiti i naglasiti činjenicu da je riječ o dokumentu koji ne čini kraj zadatka, već predstavlja temelj i prvi korak ka trajnom naglašenom partnerskom, te stručnom stavu razvoja turizma Federacije BiH. Trajni cilj provedbe Strategije je zadovoljstvo turista, poslodavaca, zaposlenika i stanovništva.

Prilikom izrade Strategije uzete su u obzir sve sugestije, primjedbe i prijedlozi izneseni u raspravama koje su održane u svim kantonima uz prisustvo predstavnika nadležnih kantonalnih ministarstava i zainteresiranih privrednih subjekata. Nakon provedenih rasprava svi zainteresirani su imali pravo da dostave prijedloge, sugestije i komentare na tekst Strategije u pisanoj formi.

(Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma (FMOIT), usvojila Nacrt strategije razvoja turizma Federacije BiH 2022-2027

Proces izrade Strategije vodio je FMOIT, a glavni partner tokom izrade bio je USAID Turizam (projekat Održivi razvoj turizma u BiH), što je ozvaničeno potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju u julu 2021. godine.

Kako je obrazloženo, turizam je kao privredna djelatnost prepoznat i označen prioritetnim u strateškim ciljevima i mjerama razvoja Federacije BiH i zauzima značajno mjesto.

Strategija podrazumijeva implementaciju kroz trogodišnje i godišnje planove rada, Dokument okvirnog budžeta i budžet, kao i Program javnih investicija. U tom smislu, svaki strateški dokument, pa i Strategija razvoja turizma, mora biti usklađen sa cjelokupnim sistemom planiranja.

Strategijom je definirani cilj ubrzanog rasta i razvoja sektora turizma i podrazumijeva dvije komponente. Prva je rast koji govori o obimu i veličini turističkog sektora, dok druga govori o razvoju i podrazumijeva kvalitativno unaprjeđenje sektora turizma.

Prioriteti su jasno definirani i to su razvoji turističkih proizvoda, destinacijskog marketinga i ljudskih resursa, te unapređenje poticajnog okruženja za razvoj održivog turizma.

Intencija Strategije je da doprinese integriranju turizma BiH, te povezivanju sa susjednim regijama – destinacijama izvan granica BiH, posebno u kontekstu procesa pridruživanja Europskoj uniji. Postojeće komparativne prednosti potrebno je iskoristiti kako bi FBiH postala prepoznatljiva i konkurentna destinacija.

U obrazloženju je navedeno i da je bitno uvažiti i naglasiti činjenicu da je riječ o dokumentu koji ne čini kraj zadatka, već predstavlja temelj i prvi korak ka trajnom naglašenom partnerskom, te stručnom stavu razvoja turizma Federacije BiH. Trajni cilj provedbe Strategije je zadovoljstvo turista, poslodavaca, zaposlenika i stanovništva.

Prilikom izrade Strategije uzete su u obzir sve sugestije, primjedbe i prijedlozi izneseni u raspravama koje su održane u svim kantonima uz prisustvo predstavnika nadležnih kantonalnih ministarstava i zainteresiranih privrednih subjekata. Nakon provedenih rasprava svi zainteresirani su imali pravo da dostave prijedloge, sugestije i komentare na tekst Strategije u pisanoj formi.

(Vlada FBiH)