Danas sjednica Gradskog vijeća Visoko

Dijeli

U Velikoj sali Gradske uprave Visoko danas se održava redovna sjednica Gradskog vijeća. Utvrđen je i dnevni red 21. redovne sjednice Gradskog vijeća Visoko:

1. Izvod iz zapisnika sa 20. redovne sjednice Gradskog vijeća Visoko
2. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama budžeta Grada Visoko za 2022.godinu
3. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz budžeta Grada Visoko i kapitalnih ulaganja viših nivoa vlasti za 2022. godinu
4. Prijedlog odluke o usvajanju Vizije razvoja mjesnih zajednica u Gradu Visoko
5. Prijedlozi akata iz imovinsko – pravne oblasti.
6. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predstavniku Grada u Skupštini javnih preduzeća Grada Visoko za donošenje Statuta javnih preduzeća:

6.1. Statut JKP “Visoko” d.o.o. Visoko

6.2. Statut JKP “Gradska groblja” d.o.o. Visoko

6.3. Statut JP “Visoko Ekoenergija” d.o.o. Visoko

7. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predstavniku Grada u Skupštini JP “Visoko Ekoenergija” d.o.o. Visoko za konačno imenovanje članova Odbora za reviziju JP “Visoko Ekoenergija” d.o.o. Visoko

8. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predstavniku Grada u Skupštini JP “Veterinarska stanica” d.o.o. Visoko za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora JP “Veterinarska stanica” d.o.o. Visoko

9. Izvještaj o izvršenju budžeta Grada Visoko za period 01.01.2022 – 30.06.2022. godine

10. Izvještaj o radu Zdravstvenog savjeta Grada Visoko za 2021. godinu,

11. Informacija o stanju u oblasti boračko-invalidske zaštite i ostvarivanju prava pripadnika boračke populacije Grada Visoko

12. Informacija o stanju sporta i sportskih objekata na području Grada Visoko u 2021. godini

13. Vijećnička pitanja i inicijative