Terzo: Vlada FBiH dnevno osigurava milion maraka za boračku populaciju

Dijeli

Pomoćnik federalnog ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Mirza Terzo izrazio je zadovoljstvo sa ovogodišnjim budžetom resornog federalnog ministarstva većim od 358 miliona KM, kao i provođenjem izmijenjenog seta boračkih zakona kojim su stvoreni uslovi za dodatno poboljšanje statusa branilaca.

Izmjene seta zakona iz oblasti boračko-invalidske zaštite, stupile su na snagu 15. aprila ove godine, a nakon što ih je na prijedlog Vlade FBiH usvojio Federalni parlament. Time je omogućeno povećanje naknada boračkoj populaciji primjenom tzv. švicarske formule.

-Tako je ova Vlada FBiH osigurala da se praktično iz Budžeta Federacije dnevno izdvaja oko milion maraka za naše ratne vojne invalide, demobilisane borce, šehidske i porodice poginulih branilaca, dobitnike najviših priznanja. Nešto više od 104 hiljade njih ostaju naša briga i u budućnosti – izjavio je Terzo.

Podsjetio je da se od ove godine za provedbu boračkih zakona izdvaja dodatanih 20 miliona KM.

-Što je posebno bitno, utvrdili smo takozvanu švicarsku formulu koja garantira da će naše boračke populacije imati redovno godišnje usklađivanje, prema rastu BDP-a i cijena. Sistemski smo ih uveli u dodatnu sigurnost da u budućnosti ne bi strahovali od umanjenja njihovih prava. Naši branioci i njihove porodice moraju ostati trajna briga Vlade Federacije BiH. Na to nas obavezuje njihova časna borba kojom su odbranili Bosnu i Hercegovinu i osigurali da danas živimo u nezavisnoj i slobodnoj državi – poručio je Terzo.

Vlada FBiH