Taukčići i Kula Banjer vole SDA i domovinu Bosnu i Hercegovinu

Dijeli

Ušli smo u završnicu kampanje, ali mi zapravo i nismo u kampanji. Naša kampanja je saradnja s narodom iz kojeg smo potekli, s kojim sarađujemo i čiji smo sastavni dio.

Naša kampanja je usmjeriti sve budžetske i ljudske resurse u poboljšanje životnih uvjeta naših sugrađana.

Naša zadaća je sarađivati s višim nivoima vlasti u cilju ispunjavanja takvih ciljeva.

Vaša zadaća je podržati sve naše kandidate za više nivoe vlasti da bismo imali fluktuaciju znanja i konekcija za ostvarenje cilja kojem je Visoko prioritet, a domovina uvjet bez kojeg se ne može.

(SDA Visoko)