Sjednica Gradskog vijeća Visoko zakazana za četvrtak 27. oktobar

Dijeli

U Maloj sali Gradske uprave Visoko danas je održana redovna sjednica Kolegija Gradskog vijeća Visoko pred narednu redovnu sjednicu Gradskog vijeća koja je zakazana za četvrtak, 27.oktobar 2022.godine, sa početkom u 14:00 sati u Velikoj sali Gradske uprave.

Utvrđen je i dnevni red 21.redovne sjednice Gradskog vijeća Visoko:

1. Izvod iz zapisnika sa 20. redovne sjednice Gradskog vijeća Visoko

2. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Grada Visoko za 2022.godinu

IZVJESTILAC: Suada Koljenović,p.o. pomoćnica gradonačelnika

3. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz budžeta Grada Visoko i kapitalnih ulaganja viših nivoa vlasti za 2022.godinu

IZVJESTILAC: Leila Omerbegović, p.o. pomoćnica gradonačelnika

4. Prijedlog odluke o usvajanju Vizije razvoja mjesnih zajednica u Gradu Visoko

IZVJESTILAC: Gradonačelnik Mirza Ganić

5. Prijedlozi akata iz imovinsko – pravne oblasti:

5.1.Prijedlog odluke o uspostavi prava služnosti na k.č. 2635 KO Visoko

5.2.Prijedlog odluke o uspostavi prava služnosti na k.č. 3539/1KO Visoko

5.3.Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja Općinskog vijeća , broj:01/1-02-152/15 od 21.05.2015.godine o dodjeli građevinskog zemljišta označenog kao k.č.26/4, 26/6 KO Zimča i  k.č.568/5 i k.č.568/8 KO Koložići

5.4.Prijedlog zaključka o izjašnjenju na ponudu za pravo preče kupovine za parcele k.č. 4276 i 4277 KO Visoko

IZVJESTILAC: Hamida Ćatić, p.o. šef Odsjeka

6. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predstavniku Grada u Skupštini javnih  preduzeća Grada Visoko za donošenje Statuta javnih preduzeća:

6.1. Statut JKP “Visoko” d.o.o. Visoko

6.2. Statut JKP “Gradska groblja” d.o.o. Visoko

6.3. Statut JP “Visoko Ekoenergija” d.o.o. Visoko

IZVJESTILAC: Suada Koljenović,p.o. pomoćnica gradonačelnika

7. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predstavniku Grada u Skupštini JP “Visoko Ekoenergija” d.o.o. Visoko za konačno imenovanje članova Odbora za reviziju  JP “Visoko Ekoenergija” d.o.o. Visoko

IZVJESTILAC: Suada Koljenović,p.o. pomoćnica gradonačelnika

8. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predstavniku Grada u Skupštini JP “Veterinarska stanica” d.o.o. Visoko za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora  JP “Veterinarska stanica” d.o.o. Visoko

IZVJESTILAC: Suada Koljenović,p.o. pomoćnica gradonačelnika

9. Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Visoko za period 01.01.2022.- 30.06.2022.godine

IZVJESTILAC: Suada Koljenović,p.o. pomoćnica gradonačelnika

10. Izvještaj o radu Zdravstvenog savjeta GradaVisoko za 2021.godinu,

IZVJESTILAC: Amra Omerbegović, p.o. pomoćnica gradonačelnika i Suada Koljenović, predsjednica Zdravstvenog savjeta Grada Visoko

11. Informacija o stanju u oblasti boračko-invalidske zaštite i ostvarivanju prava pripadnika boračke populacije Grada Visoko

IZVJESTILAC: Amra Omerbegović, p.o. pomoćnica gradonačelnika

12. Informacija o stanju sporta i sportskih objekata na području Grada Visoko u 2021.godini

IZVJESTILAC: Amra Omerbegović, p.o. pomoćnica gradonačelnika

13. Vijećnička pitanja i inicijative

Visoko.gov.ba