SIGURNO i predano, Buzić Mahala je uz SDA!

Dijeli

Na principima poštenja i efikasnosti, pokazali smo da znamo voditi procese, da znamo sarađivati za boljitak i budućnost zajednice. Tako ćemo i nastaviti. Principi vertikalne koordinacije i jednakih mogućnosti za sve osnova su održivog razvoja cjelokupnog društva i mi znamo kako ih provoditi.

Rasparčavanje nacionalnog korpusa, multiplikacija stranaka, slavoljubivost i pohlepa pojedinaca u tim strankama ne vode k dobru. SDA svoje tijelo očistila je od takvih pojava. Čistog nijeta i svijetla obraza SIGURNO uz svoj narod.

#uzsvojnarod

(FB Mirza Ganić)