Setup: Poziv našim sugradjanima za zajedničku akciju!

Dijeli
Naše vizije i ideje su jasne.
Želimo da zajedničkim snagama uredimo i organizujemo prostor na kojem živimo.
Ovaj put idemo prema temeljima srednjovijekovnog grada Visoki. Svima je poznata bitnost tog prostora za Visoko i državu.
Ovo je javni poziv da svi skupa u nedjelju 13.11. odemo na Visočicu i očistimo smeće, kao i sredimo pristupni put do samog vrha.
Polazak je planiran sa Kraljevca u 11:00. Simbolično je mjesto odakle krećemo i želja nam je da skrenemo pažnju na bitnost te lokacije.
Vidimo se u nedjelju!