Sastanak o rješavanju aktuelnih pitanja u Dnevnom centru za djecu i odrasle u Dobrinju

Dijeli

Načelnik Kaknja Mirnes Bajtarević i gradonačelnik Visokog Mirza Ganić danas su održali sastanak sa direktorom Dnevnog centra za djecu i odrasle s posebnim potrebama Dobrinje, Nurđehanom Šahinovićem. Teme sastanka su bila aktuelna pitanja i problemi s kojima se susreću u ovom centru, a nakon sastanka došlo se i do određenih zaključaka. Na sastanku je dogovoreno da Općina Kakanj i Grad Visoko uvećaju za 10% svoje transfere koje izdvajaju na godišnjem nivou za ovu ustanovu. Također, dogovoreno je da ustanova u narednih nekoliko dana raspiše konkurs za prijem u radni odnos kuhara, a nakon provedenih procedura i dobijanja saglasnosti od strane nadležnog ministarstva za prijem dodatnog broja radnika osigurat će se sredstva za nabavku jednog kombi vozila za prevoz. Zbog same situacije, a u cilju zadržavanja postojećeg i angažmana novog radnog kadra direktor ustanove će od nadležnog ministarstva zatražiti i povećanje plata uposlenika.

– Na sastanku smo imali priliku čuti sve što je aktuelno u Centru u Dobrinju, a zajedno sa kolegom Bajtarevićem smo se obavezali da ćemo uvećati za 10% transfer za ovu ustanovu. Direktor se obavezao da će ovih dana raspisati konkurs za kuhara i obratiti nadležnom ministarstvu sa zahtjevima iz njihove nadležnosti. Također, uključit ćemo se u nabavku vozila za prijevoz korisnika kada se steknu uslovi, a što će nas u narednom periodu izvijestiti direktor. Grad Visoko i Općina Kakanj i dalje u svim svojim nadležnostima stoje na raspolaganju uposlenicima i korisnicima Centra i tu smo da pomognemo gdje god bude trebalo. – kazao je gradonačelnik Visokog Mirza Ganić.

Visoko.gov.ba