S.C.A.R.: Demant na klevete spinove i laži deftera hefte

Dijeli

Aktivnost sa fotografije je nazvana “FIRST WORLD WAR FOR FOOD” ista je njavljena prije mjesec dana. Aktivnost je otvorenog tipa, na nju su bili pozvani svi klubovi iz naše države i regiona kao i brojni gosti. Aktivnost je uredno najavljena MUP-u, lokalnoj zajednici kao i šumskoj upravi. Naš klub nije nikakva paravojna formacija već legalna organizacija, koja postoji na osnovu sudskog riješenja, gdje su jasno pobrojane naše aktivnosti i naši ciljevi. Iste vrste klubova postoje na istim primcipima širom naše regije ali i svijeta. Čak postoje i međunarodna takmičenja airsoft klubova gdje ucestvuju i klubovi iz naše države. Neupuceni A.F. je ilegalno izrezao fotografiju iz videa Airsoft kluba S.C.A.R. i montirao je za ovaj status Deftera hefte. Vido je napravljen od strane našeg kluba na mjestu brifinga, gdje su podjeljene ekipe u skladu sa scenarijem otvorenog treninga na crvene i plave.

U prilogu scenario susreta:
The First World War for Food
Nakon velike kataklizme, poslje ograničenih nuklearnih napada dva suprodstavljana bloka zbog ekološke katastrofe i kontaminacije tla dolazi do nestašice hrane u svijetu.

Generalna skupština UN-a sazvana po hitnoj proceduri zadužuje vijeće sigurnosti UN-a, da u što kraćem roku osigura osnovne zalihe hrane i oformi specijalne mirovne snage UN-a, koje će u kriznim dijelovima svijeta preuzeti na sebe resurse za proizvodnju, distribuciju i snadbjevanje hranom i vodom ugroženih područja po mandatu UN-a.

Usljed nedostatka osnovnih životnih namjernica dolazi do masovnih nemira širom svijeta te Oružane Snage u više država uzimaju stvar u svoje ruke i uvode policijski sat i javne kuhinje.

Međutim u enklavi Margita usljed opštog nereda, vrhovna komanda gubi kontrolu nad jedinicama na terenu a komadanti garnizona počinju samastalno djelovat.

Dolazi do prvih sukoba trupa dva komadanta odmetnutih garnizona oko baze UN-a sa ciljem da ovladaju tim prostorom i nesmetano snadbjevaju svoje trupe osnovnim životnim namirnicima, koje snage UN-a dopremaju u svoju bazu u cilju da distribuciju i podjelu hrane i vode vrše domicijelnom stanovništvu.

Vijeće sigurnosti UN-a je odobrilo novi kontignt pomoći u MTS-u hrani i vodi za bazu UN-a u enklavi Margita i dopremanje pomoći je najavljeno 12.11. ove godine.

Upravo zbog toga borbe između sukobljenih strana eskaliraju oko same baze UN-a. Borbe se takođe intenziviraju i šire na matične baze sukobljenih strana, jer odmetnuti komadanti žele protivničku stranu stavit u poluokruženje, iscrpiti intenzivnom borbom a zatim zauzet matičnu bazu protivnika.
Izvještaji sa terena ukazuju na to da su trenutno obje strane u pat poziciji i da ni jedna strana nema kapaciteta da u potpunosti savlada drugu stranu.
Korumpirana komanda UN-a u bazi Margita navodno pokušava izmiriti zaračene strane intenzivirajući pregovore, međutim oni pregovore koriste za intenziviranje šverca pod izgovorom snadbjevanja osnovnim životnim namjernicama civilnog stanovnistva zaračenih strana. Određeni pripadnici UN kontigenta u pregovorima otvoreno za novac nude informacije i odrađuju određene borbene misije bez znanja UN komande.

Očekuje nas neizvjesna završnica jeseni u enklavi Margita. Kako će se stvari odvijat u ovom dijelu svijeta za sad je nepoznanica, u kojem smjeru će ići zaračene strane možemo samo nagađati, šta će sve biti nakon snadbjevanje baze UN-a 12.11.2022. ostaje da vidimo.

BRIFING na mjestu gdje je nastao video odakle je gore pomenuti A.F. ilegalno izrezao dvije fotografije je podrazumijevao:
Čitanje protokola otvorenog treninga.
Čitanje scenarija otvorenog treninga.
Čitanje kodeksa ponašanja domacina treninga odnosno Airsoft kluba S.C.A.R.

Ovakve i slične objave neinformisanih i neupućenih pojedinaca, nanose ogromnu štetu ovom sportu kao i ljudima koji se njime bave. Mi ćemo u skladu sa tom štetom, te klevetama na račun nas i našeg kluba ukoliko pomenuta objava ne bude demantovana pokrenuti krivični postupak. Necemo dopustit to da članovi našeg kluba budu predmet podsmjeha, podmetanja i spinovanja. Ne želimo da zbog lažnih informacija i montaža naši člsnovi budu predmet istraživanja određenih agencija iz naše države i regiona. Hvala na pažnji i poršci svim našim članovima i simpatizerima, molim Vas da se suzdržite od komentara uvredljivog sadržaja.

Vaš A.S.K. S.C.A.R.