Rimski žrtvenik/oltar iz Lisova – spomenik koji svjedoči o životu u antičkom dobu u Visokom

Dijeli

Rimski žrtvenik/oltar iz Lisova – spomenik koji svjedoči o životu u antičkom dobu u Visokom

Pronađen je 1987. godine u Lisovu na napuštenom muslimanskom groblju, poznatom još i kao „svatovsko groblje“, gdje se našao u sekundarnom položaju, najvjerovatnije služeći kao baza za nišane, na šta ukazuju pronađene rupe sa stražnje strane spomenika.

Spomenik je bio prelomljen u dva dijela, pa je naknadno sastavljen.

Natpisno polje je uništeno, pa je njegov sadržaj ostao nepoznat. Međutim, forma spomenika i njegovih reljefnih ukrasa je zanimljiva i bez analogija u širem prostoru.

Figuralni reljefi na bočnim stranama oltara predstavljaju Dijanu, božicu šuma i lova, na desnoj, i Silvana, vrhovno božanstvo Ilira, na lijevoj strani.

Porijeklo spomenika se ne može sa sigurnošću utvrditi, ali se pretpostavlja da je sa obližnjeg antičkog lokaliteta.

Dio je stalne postavke u lapidarijumu Zavičajnog muzeja – Visoko.

Visina: 1,30m, Širina: 0,57m, Debljina: 0,25m.

III vijek

Arheološka zbirka – Rimski period

Zavičajni muzej Visoko