Resorno kantonalno ministarstvo i KPZ Zenica planiraju program obrazovanja osuđenika

Dijeli

U prostorijama Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK danas je održan sastanak ministra Spahije Kozlića sa predstavnicima Kazneno-popravnog zavoda Zenica. Tema razgovora je bila edukacija i obrazovanje osuđenika.

“Danas smo, zajedno sa predstavnicima Kazneno-popravnog zavoda zatvorenog tipa Zenica, krenuli sa pripremnim aktivnostima na obrazovanju osuđenika. Naime, u ovoj ustanovi je evidentirano preko 40 osuđenika koji nemaju završenu osnovnu školu, pa će Ministarstvo putem jedne od osnovnih škola, u okviru obrazovanja odraslih, za njih organizirati nastavu u cilju završetka osnovne škole i njihove resocijalizacije” izjavio je resorni ministar Spahija Kozlić.

Plan je da u narednom periodu Ministarstvo i KPZ Zenica uspostave saradnju kako bi osuđenicima osigurali priliku i uvjete za obrazovanje.