Realizacija projekta “Opštine sa nula otpada”

Dijeli

JKP “Visoko” d.o.o. Visoko obavještava javnost i korisnike Grada Visoko da je danas u 14:00h u krugu Tehničkog sektora preduzeća realizovana primopredaja 300 kompleta pvc kanti (komplet sadrži jednu kantu za recikiliranje od 120 litara, jednu kantu za mješani komunalni otpad 120 litara i jednu kantu – komposter 400 litara).

Primopredaja je realizovana između JKP “Visoko” d.o.o. Visoko i Udruženja “Centar za energiju, okolinu i resurse – CENER 21” Sarajevo, dok je prethodno potpisan Sporazum o saradnji na realizaciji projekta IPA Srbija – Bosna i Hercegovina “Opštine sa nula otpada“ (“Zero Waste Municipalities“).

Navedeni projekat sufinansiran je u iznosu od 85% od strane Evropske unije u okviru IPA programa prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2014-2020. godina.

Projektni partner u realizaciji projekta u Bosni i Hercegovine je “Udruženje Centar za energiju, okolinu i resurse – CENER 21”.

Projekat se realizuje od 01.03.2021. godine i obuhvatit će šest opština, tri u Srbiji i tri u Bosni i Hercegovini, a pilot gradovi i opštine koje su izabrane za realizaciju navedenog projekta u Bosni i Hercegovini su: Grad Visoko, Ilijaš i Centar Sarajevo.

Glavni cilj navedenog projekta je postizanje dugoročne resursne efikasnosti u sektoru upravljanja otpadom, kroz primjenu zajedničkih akcija zasnovanih na principima nula otpada i cirkularne ekonomije.

(JKP Visoko)