POZIV ZA 20. REDOVNU SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA VISOKO

Dijeli

Obavještava se javnost da će se 20. redovna  sjednica Gradskog vijeća Visoko saziv 2020 – 2024 godina održati: 28.07.2022. godine (četvrtak) u sali Gradskog vijeća Visoko, sa početkom u 14:00 sati.

D N E V N I    R ED

  1. Izvod iz zapisnika sa 19. redovne sjednice Gradskog vijeća Visoko

  2. Prijedlozi odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Visoko  za 2022.godinu

      2.1. Prijedlog  odluke o dodjeli  Povelje Grada Visoko 

      2.2. Prijedlog  odluke o dodjeli  Povelje Grada Visoko za životno djelo 

      2.3. Prijedlog  odluke o dodjeli  Povelje Grada Visoko o proglašenju počasnim građaninom  Grada Visoko

IZVJESTILAC: Edin Lopo, predsjednik Komisije  i Zekija Omerbegović, sekretar Gradskog vijeća Visoko

3. Prijedlog odluke o oslobađanju “Centrotrans” d.d. Sarajevo od plaćanja administrativne takse

IZVJESTILAC: Suada Koljenović,  p.o. pomoćnica Gradonačelnika

  4. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Odluku o   izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji    službi Grada Visoko

IZVJESTILAC: Gradonačelnik Mirza Ganić

  5. Prijedlozi akata iz imovinsko – pravne oblasti:        

      5.1. Prijedlog zaključka  o izjašnjenju na ponudu MZ  Koložići  za izvrši  prodaju k.č. 2318/2 KO Koložić        

IZVJESTILAC: Hamida Ćatić,  šef  Odsjeka

  6. Vijećnička pitanja i inicijative

MATERIJALI ZA SJEDNICU: https://www.dropbox.com/sh/bdwh46qic8dhwf5/AAAl09GqdetF-sXfCqg672Bma?dl=0