Poziv kvalifikovanih lica za rezervni spisak za člana biračkog odbora

Dijeli

Na osnovu člana 2.13 stav (1) tačka 3. Izbornog zakona BiH (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16, 41/20, 38/22 i 41/22), a u vezi s članom 11. Pravilnika o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja članova biračkih odbora (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br.27/22), Gradska izborna komisija Visoko, poziva sva zainteresovana lica koja žele da budu članovi biračkih odbora da se prijave na rezervni spisak kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora/mobilnog tima/tima za otvaranje vreća i brojanje glasačkih listića u cilju pravilnog objedinjavanja izbornih rezultata za popunjavanje mjesta u biračkim odborima na pozicije koje nisu popunili politički subjekti.

Politički subjekti nakondodjele mjesta u biračkim odborima su dostavili nedovoljan broj prijedloga članova biračkih odbora i njihovih zamjenika, kako bi se popunila mjesta u biračkim odborima, Gradska izborna komisija Visoko pozivaučenike završenih razreda srednjih škola, studente visokoškolskih ustanova, nezaposlene osobe koje se vode na evidencijama zavoda za zapošljavanje, zaposlene u gradskoj/općinskog administraciji da se lično prijave na rezervni spisak kvalifikovanih lica za članove biračkog odbora.

II. Uslovi koji se moraju ispunjavati su:

Opći uslovi:

1. Da je prijavljeni kandidat osoba s pravom glasa.

2. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovano lice (član 2.3.Izbornog zakona BiH):

1. koje se ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornog zakona BiH;

2. koje je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora);

3. koje je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 stav (4) Izbornog zakona;

4. koje je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti (na Općim izborima 2018. i Lokalnim izborima 2020. godine) i

5. kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je lično odgovorno, u posljednje četiri godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke.

Posebni uslovi:

– Da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno III, IV. ili V. stepen stručne spreme;

– Da ima prijavljeno prebivalište na području Grada Visoko.

Lica koja žele da se prijave na rezervni spisak kvalifikovanih lica za članove bračkog odbora potrebno je da popune obrazac SG-3 i isti dostave Gradskoj izbornoj komisiji Visoko ili u Centar za birački spisak u zgradi Gradske uprave Visoko, ul. A. Izetbegovića 12A, Visoko.

Gradska izborna komisija Visoko

Broj: 02/1-63/22

(Visoko.gov.ba)