Potpuna obustava saobraćaja zbog radova na asfaltiranju dionice Moštre – Visoko

Dijeli

Kantonalnoj direkciji za ceste Zeničko-dobojskog kantona daje se odobrenje za potpunom obustavom saobraćaja zbog izvodenja radova na asfaltiranju završnog sloja asfalta dionice Moštre — Visoko (II faza) na regionalnoj cesti R445 Kakanj – Visoko (dionica: pansion “MUŠINBEGOVIĆ* do benzinska pumpa .,MUŠlNBEGOVIĆ”) od strane izvodaća radova “Trgošped” d.o.o. Kakanj (u daljem tekstu: Izvodač) i to na dan 20.08.2022. godine, u periodu od 07:00 do 19:00 sati, kako slijedi:

1. Prije početka izvodenja radova Izvodač je dužan postaviti privremenu saobraćajnu signalizaciju. Nakon završetka i prijema radova od strane investitora Izvodač je obavezan ukloniti postavljenu privremenu signalizaciju.
2. Da organizuje izvodenje radova u skladu sa propisanom tehničkom dokumentacijom investitora, a da regulisanje odvijanja prometa riješi u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona.
3. Za vrijeme trajanja obustave prometa, kao alternativne putne pravce koristiti:

Putnička vozila usmjeravati na lokalnu cestu od skretanja za naselje Topuzovo polje kroz naselje Muhašinovići i Zimča do marketa „Seno* u Moštru;

Teretni saobraćaj usmjeravati na autoput Al Kakanj — Visoko.

Da obavezno putem sredstava javnog informisanja pravovremeno obavijesti učesnike u prometu o potpunoj obustavi prometa i alternativnim cestovnim pravcima i to najkasnije u roku od 48 (ćetrdesetosam) sati prije početka obustave.
Izmjena prometa ne odnosi se na vozila organa unutrašnjih poslova, sanitetska vozila i vozila vatrogasnih jedinica.
Da podnosilac zahtjeva snosi naknadu za sve eventualne štete nastale na cesti, korisnicima ceste i cestovnog zemljišta prouzrokovane izvodenjem radova.

Obrazloženje

Kantonalna direkcija za ceste obratila se zahtjevom broj: 12-23-7384-5/21 od 18.08.2022. godine za potpunom obustavom saobraćaja radi nastavka izvodenja radova na asfaltiranju završnog sloja asfalta na dionoci Mośtre-Visoko (II faza) dionici regionalne ceste R445 Kakanj – Visoko od strane izvodača radova “Trgošped” d.o.o. Kakanj.Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu za promet i komunikacije Federacije BiH, u roku od ô dana po prijemu istog.