Počinjen prvi masakr na Alipašinom Polju

Dijeli

Tokom agresije na BiH, u periodu od 1992. do 1995. godine, agresorske snage su počinile nekoliko masakara nad lokalnim stanovništvom, ne samo u glavnom gradu, nego na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine.
Prilikom činjenja ovih zločina, agresori nisu gledali ko je žrtva, niti su birali lokaciju, koju napadaju. Napadali su civile, djecu, žene, starce, te su bombardovali, palili i rušili vjerske i zdravstvene objekte.

U nekim gradovima, počinjeno je nekoliko masakara.

“Masakri na Alipašinom Polju” je naziv za nekoliko masakara počinjenih od strane srpske vojske (VRS i JNA) tokom opsade Sarajeva.

Prvi masakr na Alipašinom Polju se dogodio 30. augusta 1992. godine, na Trgu solidarnosti do broja 14 (pijaca), kada je granata ispaljena sa srpskih položaja ubila jedanaest civila.

(Historija.ba)