Objavljen poziv za dodjelu sredstava za jačanje poljoprivredne prakse kroz naučna istraživanja

Dijeli

Objavljen je javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava od 2,4 mil KM za mjeru podrške jačanju poljoprivredne prakse kroz povezivanje sa naučnim i istraživačkim organizacijama, u okviru projekta EU4AGRI.

Cilj je da se kroz bespovratna sredstva EU ojača razvoj naučnih i istraživačkih institucija u BiH, te da se podrži razvoj kapaciteta organizacija koje ekonomski i interesno okupljaju poljoprivredne proizvođače i prerađivače, saopšteno je projekta EU4AGRI.

Na ovaj javni poziv mogu se prijaviti visokoškolske i naučno-istraživačke ustanove iz oblasti poljoprivrede, prehrambene tehnologije, veterine i biotehnologije registrovane u BiH.

One se mogu prijaviti isključivo u partnerstvu sa najmanje jednom organizacijom koja interesno ili ekonomski okuplja poljoprivredne proizvođače – poljoprivredne zadruge, preduzeća iz sektora poljoprivredno-prehrambene proizvodnje ili udruženja poljoprivrednih proizvođača i druge nevladine organizacije koje imaju iskustvo u realizaciji projekata iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja.

U okviru ovog javnog poziva na raspolaganju je 2,4 mil KM, a sredstva podrške po jednoj prijavi mogu iznositi od 100.000 KM do 400.000 KM.

Dobitnici podrške sredstva će koristiti za realizaciju projekata koji uključuju naučna istraživanja u oblastima ublažavanja posljedica i prilagođavanja na klimatske promjene, uvođenje novih proizvodnih tehnologija s ciljem povećanja produktivnosti.

Sredstva se mogu koristiti i za uvođenje digitalnih alata i tehnologija u proces primarne poljoprivredne proizvodnje i preradu poljoprivrednih proizvoda, zaštitu i unapređenje zdravlja životinja i biljaka i dobrobiti životinja, te smanjenje gubitaka i otpada hrane.

Prijave se mogu podnijeti od ponedjeljka, 25. jula, do 12. septembra u 17.00 časova, isključivo putem elektronskog sistema dostave prijava na linku: https://javnipoziv.undp.ba/

Svi zainteresirani mogu pristupiti javnom pozivu putem zvanične stranice projekta eu4agri.ba.

(ba.ekapija.com)