Obavijest obrtnicima i licima koja obavljaju srodne djelatnosti

Dijeli
Obavještavaju se obrtnici i lica koja obavljaju srodne djelatnosti sa poslovnim sjedištem na području Grada Visoko, a kojima je izdato odobrenje za obavljanje djelatnosti prije 01.10.2021. godine, da su u skladu sa članom 82. St vav (1) Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 75/21) dužni uskladiti svoje poslovanje sa odredbama ovog Zakona.
Obrtnici koji u toku poslovanja imaju promjene (proširenje obima poslovanja, promjena sjedišta registrovne djelatnosti, vanjskotrgovinsko poslovanje i sl.) potrebno je da naznače na zahtjevu kako bi se iste navele u novom odobrenju za rad obrtničke djelatnosti.
Nadležni organ će i nakon isteka roka koji je zakonom ostavljen za usklađivanje poslovanja, uvažiti podnesene zahtjeve obrtnika i izvršiti potrebno usklađivanje poslovanja.
Zahtjev za usklađivanje poslovanja potrebno je podnijeti Službi za privredu, finansije, poslovne prostore i ekonomski razvoj putem protokola Službe za privredu.
Obrazac zahtjeva za usklađivanje može se preuzeti na info pultu Gradske uprave Visoko ili elektronskim putem na linku:
Napomena: Podnosioci zahtjeva su obavezni priložiti ovjerenu kopiju rješenja kojim je odobreno obavljanje djelatnosti.
Visoko.gov.ba