Naselje Babina voda, MZ Buci, konačno dobija asfalt

Dijeli

U okviru Budžeta Grada Visoko za 2022.godinu, a u skladu sa programom kaitalnih ulaganja za 2022.godinu, u naselju Babina Voda, Mjesna zajednica Buci, danas je izvršeno asfaltiranje puta u ukupnoj vrijednosti od 34.709,10 KM.

Ranije, 28.jula, gradonačelnik Ganić obišao je radove koji su bili u početnoj fazi, kada se radilo na sanaciji i pripremnim radovima za asfaltiranje. Tada je najavljenk da je rok za izvođenje radova, 30 dana od uvođenja izvođača u posao. Danas, 5 dana kasnije, svjedočimo završnim radovima.