Mještani Goduše organizovali akciju uređenja pristupnog puta Staroj džamiji

Dijeli

Mješani Goduše organizovali su akciju uređenja pristupnog puta prema Staroj džamiji u nedelju, 14.08.2022.godine.

U akciji je učestvovalo 40ak mještana a obuhvatila je radove na uklanjanju niskog rastinja i saniranju kritičnog dijela puta. Za nekoliko dana je planirano i asfaltiranje iste dionice.

Također, ovo je i poziv svim ljudima dobre volje da se uključe u ovaj projekat i svojim prilozima pomognu njegovoj realizaciji.

Kontakt osoba je Mujo Halilović.

Inače, veoma je važno očuvanje nacionalnih spomenika u Visokom, a ovo je jedan od načina koji će olakšati pristup Staroj džamiji koja je izgrađena, prema pretpostavci, u 16. stoljeću.

O džamiji

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, na osnovi člana V stav 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i člana 36. Stav (1) Poslovnika o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika (”Službeni glasnik BiH” broj 47/16), na sjednici održanoj 17. aprila 2019. godine, donijela je O D L U K U o proglašenju graditeljske cjeline – Stara džamija sa haremom u Goduši kod Visokog nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.

U sidžilu sarajevskog mule za 1565/1566. godinu spominje se selo Goduša i džamija u njemu. Nema tačnih podataka ko je sagradio džamiju, ali se i na osnovi starosti nišana koji se nalaze u haremu džamije može zaključiti da je džamija podignuta krajem XVI stoljeća. Džamija je više puta obnavljana, a radovi koji su izvršeni tokom šezdesetih godina XX stoljeća bili su najvećeg obima.

Nišani se nalaze na sjevernom, sjeverozapadnom i južnom dijelu parcele. Harem sadrži tridesetak nišana od kojih nekoliko nišana. Na osnovi oblika i

načina obrade sa sigurnošću se može datovati na kraj XVI stoljeća, dok ostali pripadaju XVIII, XIX i XX stoljeću. Nišani su različitih oblika i dimenzija. Većina nišana nema natpise.

Stara džamija sa haremom u Goduši posjeduje značajnu historijsku, društvenu, dokumentarnu i ambijentalnu vrijednost. Predstavlja primjer manjih džamija koje su prekrivene četvorovdnim krovom i imaju valjkastu munaru.

(Vipromo)