Mirza Ganić gradonačelnik Visokog za Visoko.ba: Tiha snaga za bolje Visoko – Radimo i gradimo, pametno i sigurno!

Dijeli

U do sada najopširnijem i ekskluzivnom intervju od preuzimanja mandata gradonačelnik Visokog Mirza Ganić za Visoko.co.ba otvoreno je govorio o tome šta je urađeno za dvije godine, da li su održana obećanja građanima iz predizborne kampanje 2020.godine, koliko je sredstava uloženo u infrastrukturu Visokog, koji su značajni projekti planirani za naredne dvije godine, napadima i opstrukcijama bivše vlasti, novom urbanističkom izgledu Visokog, političkim i medijskim slobodama, javnom sektoru, vraćanju digniteta Gradskom vijeću, Gradskoj administraciji …. O svemu ovome i na pitanja o mnogim drugim stvarima odgovarao je gradonačelnik Ganić našem novinaru Naimu Kavaziću.

Gospodine gradonačelniče Ganić, nepune dvije godine mandata su iza vas i građana Visokog, namjera nam je da u ovom razgovoru ponudimo odgovore na pitanje da li ste ispunili obećanja koja ste dali biračima. No, prije toga, bilo bi dobro da nam kažete kakvo ste stanje zatekli u Gradu Visokom?

Hvala na prilici da govorim za vaš portal. Stanje koje smo zatekli nije bilo nimalo «ružičasto». Kao izraz «dobrodošlice» zatekao nas je dug od 1,8 miliona konvertibilnih maraka prema dobavljačima.

Također, zatekli smo katastrofalno stanje u organizaciji rada JU Dom zdravlja Visoko u vremenu pandemije, ali i jako loše finansijske rezultate u poslovanju. Gubitak sa 31.12.2020. godine iznosio je oko 460.000 KM, a prilikom imenovanja novog direktora konstatovan je gubitak, odnosno zatečena je razlika rashoda nad prihodima za period 01.01.2021. – 01.08.2021. godine u iznosu oko 360.000 KM. Tu je i manjak stručnog kadra u JU Dom zdravlja Visoko zbog neblagovremenog pokretanja postupka specijalizacija za doktore, a kako bi se osigurala adekvatna zdravstvena zaštita naših građana.

Dalje, suočili smo se sa istekom ugovora o radu zaposlenicima u JU za Predškolski odgoj i obrazovanje i u JU Centar za kulturu i edukaciju. Imali smo i nedovoljno čišćenje Grada od strane JKP Visoko i kontinuirane opstrukcije u tom pravcu, ali i u pravcu odvoza luga stanovništvu, a sve je pratila loša opremljenost preduzeća potrebnom mehanizacijom. Dočekala su nas i nedovoljna ulaganja u sport i kulturu, RK Bosna Visoko bila je u fazi ispadanja iz Premijer lige, NK Bosna u raspadu, ostali sportski klubovi i Udruženja kulture bez značajnije podrške.

Poseban problem predstavljalo je nedovoljno ulaganje u poljoprivredu, turizam, biznis, vjerske zajednice i sl., zatim nepostojanje ugovora s nadzornim organom za realizaciju projekata niti ugovora za interventno održavanje udarnih rupa, te zabrana rada ljetnih bašti u užem gradskom jezgru.

Dug Doma zdravlja bio je preko 700.000KM, paralelno otkrili smo dug JKP Gradska groblja od 1,6 milona plus kamate što je oko 5 miliona KM, i neplaćen dug od 600.000KM koji je trebao biti izmiren u 2018. godini ali su sporazumom odložili plaćanje.

Mogli bismo još toga nabrajati, ali dovoljno će biti i ovo da građani shvate kako se ranija vlast ponašala i kako je trošila ono što pripada svim stanovnicima Visokog.

Kako ste reagirali na takvu situaciju?

Sanirali smo dug od 1,8 miliona KM. Snizili smo cijenu građevinske dozvole za 30%, čime smo otvorili jedan novi ciklus investicija i kreirali uvjete za ubrzan razvoj Visokog. Ukinuli smo plaćanje paušala na mjerno mjesto za plin. Snizili smo cijenu vode. Ukinuli smo plaćanje takse na isticanje firme poljoprivrednim proizvođačima. Osigurali smo besplatnu javnu rasvjetu u vangradskim mjesnim zajednicama, jer su građani u vangradskim MZ plaćali istu na način da su predsjednici MZ skupljali novac od građana tako što su išli ‘’od kuće do kuće’’. Ovo su bila samo neka od obećanja koja smo dali i koja smo ispunili. Krenuli smo s javnim radovima.

Kako se promjena vlasti po vašem mišljenju odrazila na rad Gradskog vijeća?

Nadam se da su građani mogli u ovom kratkom periodu primijetiti razliku i kvalitet u radu Gradskog vijeća. Smatram da smo Gradskom vijeću vratili značaj i odgovornost koju ono ima, a sve u cilju poštovanja volje i potreba građana. Tako smo predložili, a Gradsko vijeće usvojilo, umanjenje naknade za zauzimanje javne površine za postavljanje ljetne/zimske bašte i kioska za prodaju štampe u 2021. godini i to:

1. ljetne ili zimske bašte za 50%,

2. kioska za prodaju štampe za 20%.Predložili smo, a Gradsko vijeće usvojilo,oslobađanje od obaveze plaćanja naknade za vatrogastvo za privredne subjektena podruĉju Grada Visoko za 2020. godinu.

U JP i JU izabran je stručan i sposoban kadar, i značajno unaprijeđen rad i međusobna saradnja. LED displej ustupili smo na korištenje JU Centar za kulturu i edukaciju i zvanično stali u kraj kultu ličnosti. Premjestili smo znakove dobrodošlice na administrativne granice Grada Visokog i time sve građane oslobodili osjećaja da nisu administrativne granice Grada Visoko od semafora i Gradskih grobalja, već od Tušnjića, Seoće, Vratnice i Prhinja.

Kakva je sada likvidnost Grada Visoko?

Sve projekte koje smo realizovali u 2021. godini odmah smo isplatili, a za projekte za koje smo imali potpisane ugovore ili pokrenuli nabavku, osigurali smo finansijska sredstva koja su prenesena u 2022. godinu. Danas na računu zajedno s namjenskim sredstvima za infrastrukturu imamo preko tri miliona KM. Stvorili smo pretpostavke i budžetom 2022. godine povećali finansijska sredstva udruženjima koja okupljaju boračku populaciju.

Također, kreirali smo novu organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta u Gradskoj upravi, što će u mnogome povećati efikasnost gradske administracije. U potpunosti smo realizovali transfer za ligaška takmičenja i značajno unaprijedili rad, funkcionisanje i takmičenje u NK Bosna, RK Bosna, ali i drugim klubovima. Pokrenuli smo Gradsku nogometnu ligu.

ZAJEDNIŠTVO, MIR I SLOGA

Na primjeru Doma zdravlja desilo se nešto što odavno nismo mogli vidjeti u Visokom, privrednici su pritekli u pomoć i donirali značajna sredstva. Kako to objašnjavate?

Objašnjavam to našim upornim insistiranjem na zajedništvu i porukama koje smo slali u izbornoj kampanji da su Visokom potrebni mir i sloga među ljudima. Dom zdravlja Visoko dobio je snažnu podršku u svim segmentima, a posebno ističemo saniranje dugovanja i nabavku vrlo bitne dijagnostičke opreme, ali i prevoznih sredstava. Okupili smo privrednike i zajedničkim snagama implementirali blizu million konvertibilnih maraka. Osigurali smo sredstva za sufinansiranje specijalizacije za četiri doktora iz JU Dom zdravlja Visoko.

Kakav odnos imate sa privrednicima, višim razinama vlasti, šta je sa medijskim i političkim slobodama?

Unaprijedili smo saradnju sa privrednicima Grada Visokog i podigli je na višu, a rekao bih i potrebnu razinu za dobrobit Grada Visokog, njegovog razvoja i svih njegovih građana. Također, unaprijedili smo saradnju sa Zeničko – dobojskim kantonom i Federacijom BiH, i time smo Grad Visoko vratili u normalne tokove i sistem.

Kao što smo i obećali, povećali smo transparentnost javne administracije i osigurali slobodu medijskog izražavanja. Televizija Visoko sada slobodno i neovisno izvještava, i nema više «crnih listi» na kojima su imena onih kojima je zabranjeno pojavljivanje u programu. Osigurali smo TV prijenos sjednica Gradskog vijeća na javnom servisu, Televiziji Visoko.

Izvršili smo izmjenu Pravilnika o korištenju male i velike sale Graskog vijeća za potrebe političkih stranaka i udruženja građana u cilju izvršavanja svojih redovnih aktivnosti u segmentu održavanja sastanaka, jer u Visokom političkim strankama je bilo zabranjeno koristiti prostore u Gradskoj upravi, a komercijalni prostori su imali izuzetno visoku cijenu. Renovirali smo kancelarijski prostor, te ga putem javnog poziva dodijelili političkim subjektima Demokratska fronta (DF) i Platforma za progres (PzP). I ono što je najvažnije, u Visokom nema više straha, ljudi ne moraju kriomice i šapatom govoriti šta misle.

Spomenuli ste efikasnost administracije, šta je konkretno urađeno?

Ogroman posao je urađen u segmentu administracije, a navest ću samo nekoliko važnih aktivnosti koje će unaprijediti Visoko kao mjesto ugodnog življenja:
– Provedena je kompletna procedura za usvajanje planskih dokumenata i to regulacioni plan Prijeko, regulacioni plan KTK, regulacioni plan Ravne.
– Izdate su dozvole za izgradnju podzemne garaže koja će omogućiti otvaranje robne kuće Vema, a koja u sadašnjem konceptu predstavlja vrlo bitan turistički proizvod sa različitim sadržajima kako za naše građane, tako i za turiste. Otvaranje Veme će oživiti centralni dio grada. Ovo posebno ističem, jer su se dozvole čekale godinama i zbog različitih opstrukcija nisu ranije izdate.
– Izdata je urbanistička saglasnost za gradnju džamije u Lukama, te stvorene pretpostavke za daljnje aktivnosti, obzirom da je i u ovom segmentu u ranijim godinama bilo opstrukcija gdje su izgubljeni i donatori. Važnost ovog projekta ogleda se u činjenici što će objekat imati podzemne garaže, koje su vrlo bitne za stanovnike Novog naselja.

– Uradili smo i novo projektno rješenje kružne raskrsnice na semaforima uz pomoć naših građana koji su stručni u ovoj oblasti. Upravo čekamo njegovu reviziju kako bi se u saradnji s nadležnim ministarstvom moglo pristupiti osiguranju dozvola i raspisivanju tendera.

VISOKO JE POSTALO VELIKO GRADILIŠTE

Prije dolaska na mjesto gradonačelnika, isticali ste kako je infrastruktura Grada Visokog zapuštena, a povjerenje ste dobili na obećanjima da ćete učiniti sve da je unaprijedite. Šta je urađeno u pogledu infrastrukture?

Na posao koji smo uradili u oblasti infrastrukture sam posebno ponosan. Promjene su vidjljive «golim okom» i to je ono što možda u ovom trenutku i najviše zanima naše građane. Visoko je za kratko vrijeme postalo jedno veliko gradilište. U prilog tome idu činjenice da smo do sada ukupno realizirali 74 veća i manja projekta, a radovi su u toku kod 12 projekata. Kod dva projekta imamo potpisane ugovore s izvođačem i imenovan je nadzor a gdje su izvođači uvedeni u posao. Kod tri projekta ovih dana očekujemo uvođenje izvođača u posao. Za osam projekata je potpisan ugovor, nije imenovan nadzor čeka se izbor novog nadzora putem tendera. Za 10 projekata je proveden tender, donesena odluka o izboru, čeka se da isteknu zakonski rokovi za žalbu, a ukoliko ne bude žalbe uslijedit će potpisivanje ugovora s izvođačem. Za jedan projekat je proveden tender, žalba je u toku. Za sedam projekata su objavljeni tenderi, u toku su tenderske procedure. Kod jednog projekta je poništen tender jer nije izvođač blagovremeno dostavio bankovnu garanciju, u toku je raspisivanje novog. I, za dva projekta je poništen tender jer nije izvođač blagovremeno dostavio bankovnu garanciju, u toku je raspisivanje novog.

Radi transparentnosti i potpunog informisanja javnosti Grada Visokog navest ću sve ove projekte sa opisom faze realizacije u kojoj se trenutno nalazi:

Realizovano
1. IV faza – Izgradnja saobraćajnice kroz poslovnu zonu Ozrakovići (kolovoz, trotoar, separatna kanalizacija)
2. Nekategorisani put Orašac-Veruša, MZ Orašac
3. Rekonstrukcija puta Seoča
4. Izgradnja kanalizacionog sistema u MZ Poriječani
5. Rekonstrukcija puta u naselju Zagornica kod džamije
6. Rekonstrukcija ulice Muzaferija
7. Rekonstrukcija puta Ginje – Šumera
8. Rekonstrukcija puta Kula Banjer – Gornji Taukčići
9. Rekonstrukcija puta Vratnica
10. Rekonstrukcija puta u naselju Gračanica kod škole
11. Izgradnja poslovnog objekta obdaništa i jaslica u naselju Prijeko Faza I
12. Dogradnja vodovodnog sistema Visoko – podsistem Gračanica, dogradnja rezervoara Kula Banjer
13. Izgradnja rezervoara Dubrave
14. Odvodnja bujičnog potoka Luke uz prikupljanje oborinskih voda u naselju Željeznička stanica – Poriječani
15. Rekonstrukcija i asfaltiranje dijela puta u naselju Halilovići – Gornja Zimča
16. Rekonstrukcija i asfaltiranje dijela puta od Tujlića prema Slatini – Radovlje faza I i faza II
17. Rekonstrukcija i asfaltiranje dijela puta u naselju Kalimbare – Kološići
18. Rekonstrukcija i asfaltiranje dijela puta u naselju Dobro Selo Liješeva
19. Rekonstrukcija i asfaltiranje dijela puta od Stare džamije prema Buzićima
20. Rekonstrukcija i asfaltiranje puta u naselju Drage – Buzić Mahala
21. Izgradnja javne rasvjete u naselju Gornji Poriječani
22. Rekonstrukcija i asfaltiranje puta Gornje Moštre – Donje Moštre
23. Rekonstrukcija i asfaltiranje dijela puta Šošnje – Dolovi
24. Rekonstrukcija i asfaltiranje dijela puta u naselju Čekrekčije
25. Rekonstrukcija dijela puta u Kralupima (od skretanja za Čifluk prema Vidovićima)
26. Rekonstrukcija i asfaltiranje dijelova puta Uvorići – Trnovci
27. Rekonstrukcijau i asfaltiranje dijela puta u naselju Grajani – Buci
28. Izgradnja dječijeg igrališta u parku ulice Branilaca Bosne
29. Izgradnja dječijeg igrališta na Piskavicama
30. Nabavka i ugradnja sigurnosne odbojne ograde u ulici Dževada Sujića – Mulići
31. Asfaltiranje parkinga kod džamije u Mulićima
32. Izgradnja javne rasvjete u naselju Grab
33. Asfaltiranje pristupnog puta džamiji u Maurovićima
34. Asfaltiranje harema džamije u Liješevi
35. Sanacija rešetki na propustu u Donjem Moštru
36. Asfaltiranje dijela puta u Kalotićima
37. Obaloutvrda i kolektor na rijeci Bosni
38. Sanacija kompletnog puta kroz naselje Vidovići 2,3 kilometra
39. Sanacija puta Kološići i Brdo Kološići
40. Sanacija lokalnog puta Babina Voda
41. Sanacija lokalnog puta Bogošići Podvinci
42. Fiskulturna sala u Poriječanima
43. Škola u Goduši faza I
44. Sanacija dijela lokalnog puta u naselju Stuparići
45. Sanacija dijela lokalnog puta u naselju Zagornica do raskrsnice prema Buzićima
46. Sanacija dijela lokalnog puta u naselju Plješevica
47. Sanacija lokalnog puta u naselju Dubovi MZ Seoča
48. Sanacija lokalnog puta D.Moštre Radnovići
49. Sanacija dijela lokalnog puta u naselju Brezovik
50. Sanacija lokalnog puta u naselju Džerzovo
51. Sanacija dijela lokalnog puta u naselju Lisovo
52. Asfaltiranje parkinga na Bucima oko šehidskog spomen obilježja
53. Sanacija lokalnog puta u naselju Poklečići
54. Sanacija lokalnog puta u naselju Pode
55. Sanacija dijelova ulice Špiljakova
56. Sanacija krova JU DOM Zdravlja Visoko
57. Termofasada na JU DOM Zdravlja Visoko
58. Termofasada na JU KSC Mladost
59. Čiščenje rijeke Zimašnice – 35.000KM
60. Nabavka i ugradnja gabiona kao betonski zid u Čekrekčijama i Prijekom uz čiščenje tj. Produbljivanje rijeke Bosne i Fojnice na kritičnim mjestima radi sprečavanja poplava
61. Musa Ćazim Ćatić adaptacija hola škole i zamjena 29 komada vrata na školskim prostorijama
62. Instalacija grijanja u područnoj školi u Gornjoj Zimči
63. Zamjena ulaznih Vrata u MSŠ Hazim Šabanović
64. Zamjena stolarije u OŠ Mehmedalija Mak Dizdar (vrata sa portalom na školskoj kuhinji i vrata na muškom i ženskom toaletu za nastavnike)
65. Zamjena ulaznih vrata na muzičkoj školi Avdo Smjalović
66. Kulin ban rekonstrukcija i obnova fasade, zamjena stolarije, konverzija grijanja
67. Safet beg bašagić 410.958KM plus adaptacija fiskulturne sale
68. Mula Mustafa Bašeskija 334.586KM
69. Podrška izgradnji sportskog terena s umjetnom travom u Liješevi
70. U zimskom periodu osigurali ‘’Zimsku čaroliju’’ kroz osvjetljenje Grada na jednom visokom i kulturnom nivou
71. Urađena rasvjeta prema Musali tj. Pored hotela zbog mještana i učenika Gimnazije
72. Uređeno košarkaško igralište u Lukama
73. Urađen dio rasvjete na Kraljevcu kod džamije

Radovi u toku
1. Izgradnja poslovnog objekta obdaništa i jaslica u naselju Prijeko Faza II
2. Izgradnja područne škole Goduša faza II i faza III
3. Uređenje trotoara na Kožarskom mostu
4. Izgradnja ambulante u Poriječanima
5. Sanacija ulice Muftije Numanagića
6. Uređenje fasade na zgradi Gradske uprave
7. Sanacija puta u Donjem Moštru
8. Odvodnja bujičnog potoka Luka
9. Rušenje objekta KTK na uglu ulice Čaršijska ispod Bijele Džamije
10. Rušenje objekta preko puta BH Pošte
11. Održavanje putnog pojasa na dijelu nerazvrstanih i lokalnih cesta
12. Sanacija puta od Dubočca do semafora, od Vatrogasnog doma do Veme (plato granit)

Potpisani ugovori s izvođačem i imenovan nadzor, uveden izvođač u posao i svaki dan očekujemo da krene s radovima
1. Sanacija i održavanje lokalnog puta u naselju Grđevac
2. Sanacija i održavanje lokalnog puta u naselju Srhinje

Potpisan ugovor s izvođačem i imenovan nadzor, u narednim danima očekuje se uvođenje izvođača radova u posao
1. Sanacija i održavanje lokalnog puta u naselju Buzić Mahala
2. Sanacija i održavanje lokalnog puta u naselju Kula Banjer
3. Ugradnja dječijih igrališta u Kula Banjeru, Tušnjićima, Buzićima, Gračanica, Prijeko

Potpisan ugovor, nije imenovan nadzor čeka se izbor novog nadzora putem tendera
1. Sanacija i održavanje puta u ulici Aleja Šehida Resula
2. Sanacija i održavanje lokalnog puta Gračanica do Goruše
3. Sanacija i održavanje puta Veliko Čajno
4. Unutrašnji radovi na Domu u Gornjem Moštru
5. Sanacija i održavanje lokalnog puta Orašac – Kološići
6. Sanacija i održavanje lokalnog puta Kološići – Stari Kološići
7. Sanacija i održavanje lokalnog puta Tujlići
8. Sanacija i održavanje lokalnog puta u naselju Mahala Krak 1 i Krak 2

Proveden tender, donesena odluka o izboru, čeka se istek zakonskih rokova za žalbu, a ukoliko ne bude žalbe uslijedit će potpisivanje ugovora s izvođačem
1. Rekonstrukcija kanalizacione oborinske mreže i rekonstrukcija vodovoda Visoko u naselju Hadžijina voda
2. Uklanjanje objekata ispred Bijele džamije
3. Izgradnja javne rasvjete u Vratnici
4. Sanacija i održavanje lokalnog puta u naselju Čifluk
5. Sanacija i održavanje lokalnog puta Loznik brdo
6. Sanacija i održavanje lokalnog puta Šahići
7. Sanacija i održavanje lokalnog puta Tušnjići
8. Sanacija i održavanje lokalnog puta Taukčići
9. Izgradnja javne rasvjete u naselju Muhašinovići
10. Interventno djelovanje na putnoj infrastrukturi

Proveden tender, žalba u toku:
1. Izgradnja fekalne kanalizacije u naselju Gornja Zimča

Objavljeni tenderi, u toku tenderska procedura:
1. Sanacija klizišta Klisa
2. Sanacija klizišta Gunjište
3. Sanacija klizišta Podvinci
4. Sanacija klizišta u ulici Rašidovića
5. Sanacija i održavanje lokalnog puta u naselju Džindići
6. Sanacija i održavanje lokalnog puta u naselju Zilići
7. Izgradnja javne rasvjete u naselju Donja Seoča

Poništen tender nije izvođač blagovremeno dostavio bankovnu garanciju, u toku raspisivanje novog
1. Sanacija i održavanje lokalnog puta Bogošići – Lužnica

Potpisan ugovor ali se ne može krenuti s radovima dok se ne uradi kanalizacija i voda:
1. Sanacija dijela ulice Novobrdska
2. Sanacija ulice Džemaludina Čauševića

Iz svega ovog navedenog može se steći dojam šta se dešava sa jednom zajednicom kada njena vlast služi narodu, kada ima iskren nijet, potrebno znanje i kada se pri tome ponaša domaćinski.

MILION KM ZA ZDRAVSTVO

Da li ste naišli na probleme u reazlizaciji infrastrukturnih projekata?

Dubrave su bile veliki problem, jer nije bilo adekvatne projektno tehničke dokumentacije. Nije bila obuhvaćena odvodnja površinskih voda i kanalizacije, jer je kroz dio postojeće kanalizacije provedena plinska mreža. U toku je projektovanje, osigurano od kantona 80.000 KM, a čim dobijemo projekat odmah ćemo pokrenuti procedure dobijanja potrebnih dozvola i pokrenuti tender. Nećemo raditi 100 metara već najmanje 500 metara kako bi u potpunosti sanirali dio koji je ugrožen, jer trenutno svakom obilnijom kišom, teče mutna rijeka.

Već ste ranije govorili o Domu zdravlja, šta je još urađeno u oblasti zdravstva?

Kao što sam već kazao zatekli smo akumuliranu gubitak od oko 600.000KM, zatim nedostatak dijagnostičke opreme i ostalih resusra za pružanje zdravstvene zaštite našim građanima. Put pacijenata u doba pandemije bio je definisan na najgori mogući način. Nestručna Uprava s predsjednicom Upravnog odbora je sve zapustila što se moglo zapustiti, jer im je glavni cilj bio zaposliti određen broj medicinskih sestara, odnosno tehničara. Ogroman problem je i nedostatak specijalista po različitim oblastima.

Do sada smo uspjeli vratiti dug i Ustanova je na kraju 2021. godine poslovala pozitivno. Kupili smo svu neophodnu dijagnostičku opremu, a najviše sam ponosanna novi RTG uređaj. Opremili smo Dom zdravlja, osigurali i radne uniforme za sve medicinske radnike. Kupili smo vozilo hitne pomoći, otvorili novu labaratoriju za 12.000 ljudi u Moštru. Gradimo novu ambulantu porodične medicine u Poriječanima.

Izvršili smo legalizaciju i dobili upotrebne dozvole za ambulantu na Bucima. Do kraja godine trebali bismo premjestiti ambulantu u Gračanici u potpuno novi i funkcionalniji prostor koji je trenutno u fazi opremanja. Poslali smo četiri doktora na specijalizaciju. Angažovali smo specijalistu urologa i specijalistu ortopeda kako naši građani ne bi trebali ići u Zenicu na preglede. Čekamo isporuku najsavremenijeg ultrazvuka za žene. Uradili smo fasadu i krov u cilju ljepšeg izgleda i bolje energetske efikasnosti. Okrečili smo Dom zdravlja jer su zidovi bili crni.

Sve u svemu, u Dom zdravlja Visoko investirali smo zajedno s našim privrednicima preko 1 milion KM.

TURIZAM I POLJOPRIVREDA RAZVOJNE ŠANSE

U vašem izbornom programu ste upravo turizam prepoznali kao razvojnu šansu Visokog. Koliko je u ovoj oblasti urađeno?

Za potrebe turizma osigurali smo podršku na godišnjem nivou u iznosu od 135.000KM. Međutim, kada smo preuzeli dužnost zatekli smo podršku turizmu iz budžeta Grada Visoko u iznosu od svega 2.000KM!?

Novim i većim izdvajanjima za turizam obuhvaćeni su projekti kao što su: planinarske staze u rejonu Visočice, Ravana i Čajangrada (markiranje i obilježavanje staza u dužini 35km); izrada i postavljanje info tabli, tabli s putokazima, klupe za odmor sa kantama za smeće, te nadstrešnice s klupama Gorani i Gorica, Stakleni Grad. Izvršene su nabavka i instalacija bungalova na izletištu Ada Buci, opremanje planinarskih domova i kuća, te opremanje lovačkih domova. Tu su i Muzej Grada Visokog, odnosno uređenje i formiranje stalne postavke, Muzej Franjevačkog samostana – uređenje postavke, Crkva svetog Prokopije – izložbeni dio ikona koje su pod zaštitom države, Galerija Likum, Medresa Osman ef. Redžović. Fondaciji Arheološki park dodijeljeno je zemljište na korištenje za parking prostor za sve posjetioce. Trenutno je u toku adaptacija novog Info turist biroa. Prostor starog biroa koji nije imao uposlenike smo izdali, a sada imamo i kiriju i imamo turistički sadržaj, jer američki brend Caribu kafa privlači turiste, a uređena je i kompletna zgrada u centru grada. U okviru podrške turizmu je i čin proglašenja počasnih građana Novaka Đokovića i Muse Šahina.

Kako ste reagovali na potrebu podrške start-up biznisa i malih biznisa?

Podrška biznisu na godišnjem nivou iznosi 180.000KM. Na ovaj način smo podržali otvaranje 12 novih biznisa koje su pokrenule mlade osobe (mlađi od 35 godina). Pružili smo podršku ženama koje su registrovale obrt u 2020. i 2021. godini, riječ je o ukupno 78 obrta. Također, podrška je pružena i svim obrtima koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom zbog značaja proizvodnje hrane u ovim turbulentnim vremenima i to za oko 180 obrta.

Proizvodnju hrane ste isticali kao stratešku prednost Visokog, kako zbog vrijednih poljoprivrednika, zdrave i kvalitetne hrane koju proizvode, ali i strateške blizine Sarajevu kao velikom tržištu. Šta se promijenilo u odnosu prema poljoprivredi u Visokom?

Povećali smo podršku poljoprivrednoj proizvodnji sa preko 640.000 KM na godišnjem nivou uz podršku proljetnoj sjetvi. U 2020. godini, za vrijeme bivše vlasti, realizovano je tek 60.000 KM. Mi smo već u2021. godini i pored dugovanja koja su nas zatekla povećali podršku poljoprivrednicima na 460.000 KM. Ove godine planirana podrška iznosi 640.000 KM, a do danas je realizovano preko 500.000KM. Visoko je lider u peradarstvu, plasteničarstvu i malinarstvu. Prvi smo u FBiH pomogli proizvođačima mlijeka u vremenu velikih suša i velikih poskupljenja hrane.

Da li ste se bavili ekološkim problemima?

Proveli smo ekološku akciju «Čisto Visoko – naš obraz». Tu je i sadnja drveća povodom Međunarodnog Dana planete, ali i u saradnji sa UNDP-em. Organizirali smo čišćenje i uređenje korita rijeke Bosne i Fojnice. Pokrenuli smo nabavku čistilice za Grad Visoko u iznosu od 250.000 KM, a nabavili četiri komunalna vozila. Osigurali kante za otpad u vrijednosti od 58.000 KM. Ukidanjem paušala na mjerno mjesto za plin, uradili smo ono što je u domenu naše odgovornosti i ovaj energent smo učinili cjenovno pristupačnijim našim građanima, a sve u cilju smanjenja zagađenja zraka u toku grijne sezone. U 2021 godini smo osigurali da ne dođe do poskupljenja plina (novembar, decebar, februar i mart).

Mada nije ekološka oblast, ali je važna za živote naših građana navest ću i to da smo nabavili opremu za Profesionalnu vatrogasnu jedinicu u iznosu od 162.000KM te proveli javnu nabavku i potpisali ugovor za isporuku novog navalnog vozila za potrebe urbane sredine i padinskih dijelova gdje ne može doći velika cisterna na intervenciju. Vrijednost vozila je oko 450.000KM. Trenutno je Profesionalna vatrogasna jedinica Visoko jedna od najopremljenijih u FBiH.

Mladi, porodica, sportisti, udruženja, ugrožene kategorije, kultura, vjerske zajednice. Šta ste uradili u ovim oblastima?

Omogućili smo besplatne udžbenike za prvačiće, stipendije za sve studente i nagrade za nadarene studente, kao i stipendije nadarenim učenicima osnovnih i srednjih škola. Prvi put u budžetu Grada Visoko planirana su sredstva kao podrška radu Javne kuhinje u našem gradu. Prvi put dodjeljena su finansijska sredstva udruženjima koja okupljaju osobe sa invaliditetom. Nabavili smo senzore djeci i studentima koji boluju od šećera. Tu je i podrška Centru za djecu i odrasle s posebnim potrebama i redovna isplata svih tranši, za razliku od prošlih godina kada su sredstva bila planirana budžetom ali nisu nikako isplaćivana. Izvršili smo nabavku opreme za Centar u Dobrinju, tu je i sufinansiranje troškova vantjelesne oplodnje. Primili smo sve volontere na pripravnički staž u Gradsku upravu koji su zadovoljavali uslove konkursa. Pružili smo podršku Udruženju srce za djecu oboljelu od raka.Upriličen je i prijem najboljih studenata i učenika generacije u kabinetu gradonačelnika s uručenjem prigodne nagrade. Podržavamo najbolje sportiste i sportiste na međunarodnim takmičenjima. Podijelili smo 20 plastenika. Za “Visočko ljeto” osigurali smo jeftinije štandove za 15%, besplatan parking za sve građane i goste, besplatne štandove porodicama šehida i poginulih boraca i RVI. Za kulturne i sportske manifestacije izdvojili smo 128.000 KM, a direktno u sport smo usmjerili 280.000 KM za klubove koji se takmiče u ligama. Pružili smo snažnu podršku kulturi KUD, LIKUM, ARS Tragovi, Preporod i dr. Osigurali smo podršku vjerskim zajednicama na godišnjem nivou od 87.000 KM. Tako su u Visokom održane kulturne – vjerske manifestacije koje smo direktno finansirali ili pomogli kao što su:
– Koncert tradicionalne iranske muzike
– Čovjek je čovjeku brat – Franjevačka klasična gimnazija
– Posjeta Banja Luci i Bajramski koncert
– Maturanti Medrese
– Principi bošnjačkog jedinstva ili imaginacija
– Visočko ljeto – bogat kulturni program (Zabranjeno pušenje , Enes Begović, KUD Visoko, Zoster, Edo Majka i Preporod)
– Hidžretska nova godina – koncert
– Divanhana i KUD za dan Grada
– Dani Zaima Muzaferije, Izložbe u Likumu
– I brojni drugi kulturni sadržaji koje su realizovali Javne ustanove Grada Visoko (biblioteka, muzej i Centar za informisanje, kulturu i sport)

SANACIJA, STABILIZACIJA I RAZVOJ

Šta nam možete i smijete obećati u nastavku mandata?

Nastavit ćemo jačati saradnju s privrednim subjektima, jer oni su istinski prijatelji i partneri lokalne zajednice.

U Visokom smo imali direktne investicije i dolazak privrednika poput OLIP, Proizvodnja trafoa, ALMA RAS, Američki brend CARIBOU CAFEE, izgradnja VEME, izgradnja ugostiteljskog objekta za kojim Visoko vapi – “Stejk haus” i “Visočki ćevapi” Mesne Industrije Semić u centru grada, novi proizvodni pogoni firme Rampart, Vispak, Ugarak i brojnih drugih kompanija.

S aspekta infrastrukture radimo i gradimo. Moramo poštovati zakonske procedure koje su vrlo jasne i precizne.

Pokrenuli smo konkurs za izradu urbanističko–arhitektonskog idejnog rješenja za ulice Čaršijska i Alije Izetbegovića. Zatekli smo potpuno zapušten sami centar grada (čaršiju), i ovo je slobodno možemo reći historijski momenat jer ćemo u oktobru imati konačno rješenje i pristupiti daljem projektovanju. Već radimo pripreme za uređenje ulica Branilaca, Kadije Uvejsa i Bosne srebrene do poslovne zone Ozrakovići. U toku je priprema tenderske dokumentacije za izgradnju kružnog toka na semaforima. Sa izgradnjom već pomenutih Veme i Stejk hausa u ulici Branilaca dobijamo dodatni urbani sadržaj koji je Visokom nedostajao. Rušimo objekte koji su ruglo u centru grada, uređujemo zgradu Gradske uprave, a vršimo pripreme i za raspisavanje tendera za sanaciju ostalih zgrada u vlasništvu Grada kako bi Visoko dobilo izgled kakav zaslužuje.

Paralelno radimo i radit ćemo na Bučkom, Moštranskom i Gračaničkom kraju kako bismo i te centre ojačali i razvili.

I na kraju, moram istaći da smo ovaj period rada za naš narod, za naše Visoko proveli pod jakim napadima bivše vlasti. Pokušali su opstruirati naše napore da narodu učinimo život u Visokom bolji i ugodniji. Nismo se osvrtali na te napade i nismo im dozvolili da nas zaustave. Bez obzira na ono što nas je dočekalo, mi smo se držali našeg plana i programa «Visoko zaslužuje puno, puno bolje», svjesni da je obećanje obaveza. Pokazali smo da smo jedna tiha snaga za bolje Visoko koja je pokrenula razvoj unatoč brojnim preprekama koje nam je priredila bivša vlast. Kao što sam već kazao Visoko je za kratko vrijeme postalo veliko gradilište, a prema onome šta planiramo i kako radimo bit će u periodu koji je pred nama, ako Bog da, još i veće.

Hvala Vam za odvojeno vrijeme i ovaj razgovor.

Hvala Vama na interesovanju i ustupljenom prostoru da Visočanima argumentovano i istinito prezentiram sve ove informacije.

Razgovarao: Naim Kavazić / Visoko.co.ba