Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Visoko: Globalna sedmica poduzetništva

Dijeli

Od 14. do 20. novembra 2022. godine širom svijeta obilježava se Globalna sedmica poduzetništva. Ova inicijativa ima za cilj da u istom periodu svake godine u središte pozornosti stavi poduzetnike i poduzetnice, njihove priče, uspjehe i napore.

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Visoko odlučilo je pridružiti se ovoj inicijativi i obilježiti Globalnu sedmicu poduzetništva nizom prigodnih aktivnosti:

15.11.   –    Help desk za poduzetnike u Visokom:  Ko (može da se prijavi)?
Šta (može da dobije)?
Kako (se prijaviti)?
Zašto (je važna ovakva vrsta podrške)?

16.11.   –    Iskustva učesnica prve grupe poduzetničke obuke u okviru projekta
“Visoko – Brend poduzetništva”:
Šta učimo kada učimo o poduzetništvu?

17.11.   –    Info događaj: Promocija aktuelnog poziva za učešće u Programu podrške
poduzetništvu u okviru projekta “Visoko – Brend poduzetništva” u 13:00 časova u
prostorijama Društvenog centra Visoko (Alije Izetbegovića 27).

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Visoko je formirano u okviru projekta „Visoko – Brend poduzetništva“, koga finansiraju Evropska unija i vlada Savezne Republike Njemačke, a implementiraju GIZ, MOR i UNDP. Projekat se realizira kroz „COVID-19 Investment Response“ – EU4Business Recovery projekat i za cilj ima poboljšanje lokalne privrede kroz novu generaciju poduzetnika koji spajaju tradiciju i inovativnost u profitabilne poslove i bolje uslove rada za sve.