Kratka retrospektiva robne kuće “Vema”

Dijeli

Objekat Robne kuće Vema otvoren je 1982. godine i predstavljao je jedan od najznačajnih simbola Visokog u tom periodu.

U toku ratnih dešavanja objekat je devastiran i napušten, a 1996 godine u požaru dodatno je oštećen.

Robna kuća Vema predstavlja simbol jednog vremena. Jedan je od najznačajnijih objekata grada Visokog, koji je svojim sadržajima i ponudom zadovoljavala je potrebe Visočana i okolnih gradova.

Vema je danas ponovo sa nama. A zapošljavati će oko 230 novih radnika.