Konkurs za novinarsku nagradu 2022

Dijeli

UNICEF BiH objavljuje Konkurs za medijski doprinos promociji i zaštiti prava djeteta u BiH u skladu sa Etičkim smjernicama o izvještavanju o djeci. Konkurs je otvoren za sve novinarke i novinare koji su svoje radove na ovu temu objavili tokom ove godine u medijima u Bosni i Hercegovini.

Nagrada se dodjeljuje jednoj novinarki/jednom novinaru za ukupan doprinos promociji i zaštiti prava djeteta tokom 2022. godine kroz novinski tekst, tekst na portalu, blog, TV ili radio prilog, vlog ili dokumentarni film. Svaki novinarski rad koji ispunjava uslove konkursa, mogu prijaviti autorice, autori ili neko od urednica/urednika u medijima.

Kao i do sada, u jednoj teškoj godini, opterećenoj globalnim sukobima, ekonomskom krizom i političkim previranjima, u situaciji kada još osjećamo posljedice COVID’19 pandemije, želimo pohvaliti i nagraditi trud novinarka/novinara koji su u svemu našli snage i iskrene volje da obrade teme koje se tiču obrazovanja, zdravstva, socijalne i dječije zaštite ili teme koje promovišu inkluziju, nediskriminaciju i poštivanje različitosti, i s kojima ih pozivamo da se prijave na ovaj Konkurs.

Konkurs je otvoren za sve radove objavljene od 01.11.2021. do 31.10.2022. godine, u bilo kom bosanskohercegovačkom mediju/mediju dostupnom i orijentiranom na BiH. Prilikom izbora najboljeg medijskog rada vodiće se računa o sljedećim kriterijima:

Izboru teme;

Načinu prezentiranja činjenica i podataka;

Analitičkom pristupu i kontinuitetu;

Spisateljskom stilu za medij, novine i web/audiovizuelnoj prezentaciji za radio i televiziju;

Procjeni pozitivnog efekta na publiku u smislu promovisanja teme;

Poštivanju UNICEF-ovih principa Etičke smjernice i principi etičkog izvještava o djeci (1);

Poštivanju principa Zajedničke izjave novinara u BiH.

Aplikacija se sastoji od podataka o autorici/autoru i linka na objavljeni članak. Aplikaciju dostaviti na adresu zasvakodijete.ba@gmail.com sa naznakom „Za medijski konkurs/natječaj“. Rok za dostavu prijava je 08.11.2022. godine u 12,00.

Žiri sastavljen od iskusnih novinarki i novinara, dobitnica i dobitnika UNICEF-ovih priznanja prethodnih godina, te stručnjakinja i stručnjaka iz oblasti zaštite prava djeteta, odabraće najbolje radove i objaviti svoju odluku na ceremoniji koja će biti organizovana ovim povodom.

 

Kontakti za medije

Nineta Popović

Voditeljica Odjela za Komunikacije

UNICEF Bosna i Hercegovina

Tel.: +387 33 293 600

Email: npopovic@unicef.org

Unicef.org