Koji dan pada Dan državnosti BiH i koliko se dana neće raditi?

Dijeli

Zakonskim propisima Federacije Bosne i Hercegovine uvrđeni su i neradni dani a među njih, izmneđu ostalog, spada i 25. novembar, Dan državnosti Bosne i Hercegovine.

Taj datum ove godine pada na petak. Zakonskim propisima za 25. novembar određeno je da jedan radni dan bude neradan.

S obzirom da praznik ove godine pada na petak, to za većinu zaposlenih znači tri vezana slobodna dana.

Odmah iza 25. novembra, u decembru slijede dva praznika i to katolički Božić i Nova godina. Za Božić je predviđeno da vjernici katoličke vjeroipovijesti ne rade dva dana, dok će za Novu godinu neradni dani biti 2. i 3. januar s obzirom na to da 1. januar pada u nedjelju.

Radio Sarajevo