Kandidati SDA Visoko za Skupštinu Zeničko-dobojskog kantona

Dijeli

Emiir Džafić, kandidat SDA Visoko za Skupštinu Zeničko-dobojskog kantona na rednom broju 6, rođen 01.02.1975. godine u Visokom. Diplomirao na ekonomskom fakultetu u Sarajevu.

Dugogodišnji aktivan član SDA Visoko.

 

 

 

 

 

Mirela Mateša Bukva, kandidatkinja SDA Visoko za Skupštinu Zeničko-dobojskog kantona na rednom broju 9, rođena 1976.godine u Sarajevu. Diplomirala na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu odsjek Anglistika i stekla zvanje prof. Engleskog jezika i književnosti.

Dugogodišnja aktivna članica SDA Visoko.

 

 

 

 

Fikret Dervišbegović, kandidat SDA Visoko za Skupštinu Zeničko-dobojskog kantona na rednom broju 19, 09.06.1964 godine u Donjem Moštru. Osnovnu školu završava u Donjem Moštru, a srednju ekonomsku u Visokom.

Dugogodišnji aktivan član SDA Visoko.

 

 

 

 

Rasim Omanović, kandidat SDA Visoko za Skupštinu Zeničko-dobojskog kantona na rednom broju 28, magistar inženjerske hemije. Zaposlen kao asistent na Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu

Aktivni je član Asocijacije mladih SDA Visoko.

 

 

 

 

 

Selma Lemeš, kandidatkinja SDA Visoko za Skupštinu Zeničko-dobojskog kantona na rednom broju 35, rođena 1995. godine. Nakon završetka medrese upisuje Pedagoški fakultet na kojem je magistrirala 2020. godine na odsjeku za razrednu nastavu.

Aktivna je članica AM SDA Visoko gdje obnaša funkciju sekretara IO Asocijacije mladih.