Kandidati SDA Visoko za Parlament Federacije BiH: Rejhana Numanović na broju 2 i Almir Ljeskovica na broju 4

Dijeli

Kandidatkinja SDA Visoko za Parlament Federacije BiH Rejhana Numanović na broju 2, rođena 13.10.1995.godine u Visokom.

Osnovnu i srednju školu završila u Visokom, a diplomirala i magistrirala na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu stekavši zvanje magistar dipl.ing. saobraćaja i komunikacija- zrakoplovni saobraćaj.

Autorica više stručnih radova. Svjesna važnosti svakodnevnog usavršavanja, završila nekoliko političkih akademija čime je stekla neophodnu edukaciju za aktivno učešće u političkim procesima.

Članica u omladinskim i humanitarnim organizacijama, sa realizovanim brojnim projektima za unapređenje kvaliteta svakodnevnog života građana.

Zaposlena na mjestu inženjera u privatnom sektoru.
Trenutno na obuci za stjecanje dozvole pilota.

Kandidat SDA Visoko za Parlament Federacije BiH Almir Ljeskovica na broju 4, rođen 09.06.1992.

Osnovnu školu završava u Visokom dok srednjoškolsko obrazovanje stiče na Tursko-bosanskom koledžu u Sarajevu.

Na Međunarodnom Burch Univerzitetu u Sarajevu diplomirao je 2014. godine. Zvanje magistra ekonomskih nauka stiče 2016. godine na istom univerzitetu, a studentsku praksu obavljao u Istanbulu. Trenutno student doktorskih studija na ekonomskom fakultetu.

Aktivno se bavio fudbalom do dvadesete godine i prošao kroz omladinske selekcije NK Bosna Visoko i FK Sarajevo. Pozivan je i u reprezentaciju BiH do 19 godina.

Bogato radno iskustvo stekao u bankarskom i realnom sektoru na poslovima menadžera veleprodaje i nabavke, a trenutno je uspješni mladi poduzetnik. Također, asistent-vanjski saradnik je na ekonomskom fakultetu.

Predsjednik je Asocijacije mladih SDA Visoko, član Predsjedništva Asocijacije mladih SDA Bosne i Hercegovine i član je Izvršnog odbora SDA Visoko.

Aktivno govori engleski i turski jezik.
Neoženjen.