Kako kroz par klikova provjeriti da li vam se uplaćuju staž i osiguranje

Dijeli

‘Kod istog poslodavca sam radila nekoliko godina. Imala sam zdravstveno osiguranje. Tek kada mi je zatrebala hitna ljekarska pomoć, saznala sam da su me u jednom momentu prestali osiguravati’, požalila nam se čitateljka. Ovakve situacije, nažalost, nisu rijetkost. No, daleko od toga da je ove važne stavke teško provjeravati. U oba bh. entiteta su građanima dostupne platforme na kojima, uz svega nekoliko klikova, možete provjeravati poslodavca. Stoga, apeluju iz Porezne uprave Federacije BiH – bilo bi dobro da to često i činite.

Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine krajem pošlog mjeseca je objavila izvještaj prema kojem su, zaključno sa 20. oktobrom, inspektori ove uprave do sada samo u brzim akcijama otkrili 10.091 radnika koji su radili “na crno”.

Dok će priče o poslodavcima koji redovno izmiruju svoje obaveze prema uposlenicima mnogima u BiH zvučati prije kao incident, a iznad navedena statistika kao ‘nužna’ ili ‘opravdana’ realnost – brojni su ipak i oni koje podaci o vlastitom stažu ili uplaćenom osiguranju negativno iznenade, nerijetko i u poprilično nezgodnim momentima.

Sa nama je, tako, vlastito negativno iskustvo podijelila čitateljka koju je informacija da je dugogodišnji poslodavac prestao osiguravati zatekla u najgorem trenutku – onda kada joj je bila potrebna pomoć u liječenju.

Istovremeno, nerijetki su i oni slučajevi u kojima radnici u Bosni i Hercegovini tek uslijed promjene radnog mjesta ili odlaska u penziju, saznaju da, suprotno njihovim ubjeđenjima, nemaju broj godina radnog staža na kojeg su računali.

Ujedno, to koliko zapravo staža imamo, te da li nam je poslodavac redovno uplaćivao doprinose za penziono i invalidsko osiguranje nije pitanje samo za gore spomenute kategorije. Upravo suprotno. Mladi su, primjerice, ti koji mnogo češće mijenjaju radne strukture, češće rade i pod ugovorom o djelu – a sve ono što stoji na papiru nije nužna garancija da je sprovedeno i u praksi.

Administrativne teškoće sa kojim se susreću na skoro pa svakom susretu sa službama, sasvim sigurno su razlog zbog kojeg oklijevaju pri redovnoj provjeri ovih iznimno važnih informacija. No, znaju li da im one mogu biti na dohvat ruke, i to iz topline doma?

Kako provjeravati doprinose u FBiH?

Porezna uprava Federacije BiH ima posebnu elektronsku platformu za provjeru uplaćenih doprinosa i evidentiranog osiguranja.

Na online portalu za provjeru uplaćenih doprinosa i evidentiranog osiguranja, zaposlene osobe mogu provjeriti da li im je i u kojem iznosu poslodavac uplatio doprinose i prijavio kod nadležnog organa počevši od 2011. godine kada je uspostavljen Jedinstveni sistem (uključujući i one zaposlene osobe kojima je od 2011. godine prestalo obavezno socijalno osiguranje tj. radni odnos).

Platforma se zove e-doprinosi i možete joj pristupiti putem putem OVOG LINKA.

Provjera nije komplikovana, za nju će vam trebati svega nekoliko podataka. Pored unosa svog jedinstvenog matičnog broja, broja lične karte, te imena jednog roditelja, trebat će vam još lični/osobni idenitifikacioni broj (LIB/OIB).

To je, naime, jedinstveni broj koji Porezna uprava Federacije BiH dodjeljuje svakom osiguranom licu upisanom u Jedinstveni sistem.

Za dobijanje ovog broja zaposlena osoba treba posjetiti poreznu ispostavu prema svome prebivalištu i uz pokaz lične karte dobiti obavijest sa ličnim podacima koja će sadržati i trajni LIB/OIB sa kojim može koristiti ovu uslugu.

N1