Jesenja sistematska deratizacija

Dijeli

Obavještavamo građane grada Visoko da će se u periodu od 19.10.2022.godine do 26.10.2022.godine provesti obavezna preventivna JESENJA sistematska deratizacija za objekte i javne površine iz nadležnosti Grada Visoko, a u skladu sa Naredbom Ministarstva zdravstva ZE-DO kantona, broj 11-33-6289-2/22 od 07.10.2022.godine. Obaveznom preventivnom sistematskom deratizacijom na području grada u skladu sa Naredbom će biti obuhvaćene javne zelene površine, registrovane deponije smeća, zgrada gradske uprave sa pripadajućim ispostavama i vanjskim površinama, sve javne ustanove u nadležnosti grada.

Deratizacija će se izvoditi sa antikoagulantnim rodenticidima druge i treće skupine otrova visokog učinka.

Obaveznu preventivnu jesenju sistematsku deratizaciju će za Grad Visoko izvršiti Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.

Visoko.gov.ba