Javni poziv za dostavljanje ponuda za pružanje vanjskih stručnih usluga fizičkih lica za realizaciju aktivnosti iz projekta CERPOMA–Organizovanje obuke za osposobljavanje za samostalno kretanje uz pomoć bijelog štapa

Dijeli

Javni poziv za dostavljanje ponuda za pružanje vanjskih stručnih usluga fizičkih lica za realizaciju aktivnosti iz projekta CERPOMA–Organizovanje obuke za osposobljavanje za samostalno kretanje uz pomoć bijelog štapa.

Tekst “Javnog poziva” možete pronaći ovdje: Javni_poziv_pruzanje_vanjskih_strucnih_usluga_fizickih_lica-Organizovanje_obuke_za_osposobljavanje_za_samostalno_kretanje_uz_pomoc_bijelog_stapa

zdk.ba