Javni poziv: Prijedlozi programa kapitalnih ulaganja

Dijeli

Na osnovu člana 12. stav (1) i stav (2) Odluke o organizaciji službi Grada Visoko, („Službeni glasnik Grada Visoko“ broj:1/22), Služba za infrastrukturu, ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove objavljuje:

J A V N I P O Z I V

za dostavljanje prijedloga projekata za izradu
Prijedloga Programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz Budžeta Grada Visoko za 2023. godinu
(cestovna infrastruktura, javna rasvjeta, mostovi, vodovodna, kanalizaciona mreža i ostali projekti)

I PREDMET JAVNOG POZIVA

Služba za infrastrukturu, ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove je pristupila izradi Prijedloga Programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz Budžeta Grada Visoko za 2023. godinu (cestovna infrastruktura, javna rasvjeta, mostovi, vodovodna, kanalizaciona mreža i ostali projekti).

II PRAVO I USLOVI PREDLAGANJA PROJEKATA ZA IZRADU PRIJEDLOGA PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA U INFRASTRUKTURU IZ BUDŽETA GRADA VISOKO ZA 2023. GODINU (cestovna infrastruktura, javna rasvjeta, mostovi, vodovodna, kanalizaciona mreža i ostali projekti)
Pravo predlaganja projekata za izradu Prijedloga Programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz Budžeta Grada Visoko za 2023. godinu (cestovna infrastruktura, javna rasvjeta, mostovi, vodovodna, kanalizaciona mreža i ostali projekti) imaju svi građani pojedinci, udruženja građana i fondacije, predstavnici mjesnih zajednica, poduzetnici, privredna društva, službe za upravu i svi drugi subjekti koji predlože projekat od interesa za veći broj građana.

III NOSIOCI AKTIVNOSTI
Glavni nosilac aktivnosti je Tim za izradu prijedloga Programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz Budžeta Grada Visoko za 2023. godinu.

IV KRITERIJ
Tim za izradu prijedloga Programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz Budžeta Grada Visoko za 2023. godinu odlučivat će isključivo o projektima koji su u skladu sa nadležnostima Grada Visoko, te koji ispunjavaju jedan od slijedećih kriterija:
– Investicija podstiče privredni razvoj
– Stepen u kojem projekat zadovoljava potrebe zajednice
– Projekat donosi nove budžetske prihode
– Projekat privlači strani kapital
– Projekat je već započet
– Projekat smanjuje tekuće budžetske troškove
– Projekat povezuje postojeću infrastrukturu
– Projekat je povoljan za životnu sredinu
– Projekat je uvršten u Osnove programa i politike za mandatni period 2020.-2024. godina broj: 01/2-02-157/21 od 19.03.2021. godine, usvojen od strane Gradskog vijeća Visoko zaključkom broj: 01/1-02-144/21 od 25.03.2021. godine („Službeni glasnik Grada Visoko“ broj: 03/21)

V NAČIN I ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA / ZAHTJEVA
V.I. Potencijalni predlagači Obrasce za podnošenje prijedloga za izradu Programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz Budžeta Grada Visoko za 2023. godinu (cestovna infrastruktura, javna rasvjeta, mostovi, vodovodna, kanalizaciona mreža i ostali projekti) mogu preuzeti na slijedećim adresama:
 u prostorijama Centra za pružanje usluga građanima, u zgradi Gradske uprave Visoko, ulica Alije Izetbegovića broj 12 A, šalter Služba za infrastrukturu, ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove ili u prostorijama Odsjeka za infrastrukturu Grada Visoko, ulica Alije Izetbegovića broj 12 A, kancelarija broj 26 b,
 u elektronskoj formi u prilogu ovog Javnog poziva.
V.II. Rok za podnošenje uredno popunjenih Obrazaca zajedno sa prilozima je 20.10.2022. g. do 16:00 sati, adresa: zgrada Gradske uprave Visoko, ulica Alije Izetbegovića broj 12 A, Centar za pružanje usluga građanima, šalter Službe za infrastrukturu, ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove.
V.III. Koordinacijski tim razmatrat će isključivo one prijedloge za investiranje koji budu dostavljeni u skladu sa ovim Javnim pozivom i koji pristignu u navedenom roku.
V.IV. Za sve nejasnoće i dodatne informacije zainteresovani predlagači mogu se obratiti Odsjeku za infrastrukturu, na broj telefona 032 732 526, putem e-maila lervisoko@gmail.com ili lično u zgradi Gradske uprave Visoko, ulica Alije Izetbegovića broj 12 A, kancelarija broj 26 b.
ZAHTJEV ZA KANDIDOVANJE PROJEKATA MOŽETE PRONAĆI NA STRANICI GRADSKE UPRAVE VISOKO NA LINKU: Zahtjev_za_kandidovanje_projekta

Visoko.gov.ba