Izrada Studije energijske efikasnosti stambenog fonda grada Visoko

Dijeli

Obavještavamo vas kako Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP BiH) na području grada Visoko započinje sa realizacijom aktivnosti na poboljšanju energijske efikasnosti u stambenom sektoru, te da je poduzeće ZGI d.o.o. Mostar u suradnji sa poduzećem Plus Minus d.o.o. Sarajevo angažirano na izradi Studije energijske efikasnosti stambenog fonda grada Visoko.

Trenutno je Bosna i Hercegovina jedna od energijski najneefikasnijih zemalja Jugoistočne Europe. Ključni razlozi za to su zastarjelost objekata, dotrajalost sustava grijanja i hlađenja te manjak izolacije na objektima. Osim toga, većina vlasnika stambenih objekata nema dovoljno novca za investiranje u energijsku obnovu svojih stanova.

Sukladno tome, potrebno je provesti mjere energijske efikasnosti u stambenom sektoru koji predstavlja najveći potencijal za uštedu energije i novca.
U Bosni i Hercegovini još uvijek nije uspostavljen točan energijski osnovni inventar stambenog sektora pa samim time još uvijek nije kvantificiran ukupan broj stambenih objekata za koje je potrebna energijska obnova, a podaci o količini utrošene energije za grijanje i energenata koji se koriste u slabo izoliranim obiteljskim kućama i objektima kolektivnog stanovanja izostaju.

Korištenje cjelokupnog potencijala za uštedu energije u stambenom sektoru u Bosni i Hercegovini, uz ostvarenje pratećeg smanjenja emisije stakleničkih plinova, će sigurno zahtijevati značajna ulaganja i vlasnika stambenog prostora i ostalih aktera stambenog sektora.

S ciljem izgradnje temelja i otvaranja puta za ulaganja u niskougljične stambene objekte u Bosni i Hercegovini, UNDP BiH provodi projekt „Dekarbonizacija rezidencijalnog sektora u Bosni i Hercegovini“, koji je osmišljen kao podloga za rješavanje specifičnih rizika i prepreka za ulaganje u energijsku efikasnost u stambenom sektoru. Cilj projekta je identificirati interventne i najefikasnije pakete i modele financiranja u energijsku efikasnost u stambenom sektoru, čime se stvara potencijal za značajnije investicije iz domaćih i međunarodnih izvora. Cilj projekta je prevladavanje brojnih financijskih i nefinancijskih investicijskih barijera što će rezultirati stvaranjem lokalnih investicijskih okvira koji su prilagođeni građanima i koje je moguće replicirati u drugim lokanim zajednicama u Bosni i Hercegovini.

Jedna od ključnih projektnih aktivnosti je izrada Studije energijske efikasnosti stambenog fonda grada Visoko. Studija će omogućiti relevantnim vlastima da uspostave efikasne i djelotvorne mehanizme i politike financiranja.

Izrada predmetne Studije se zasniva na terenskom obilasku individualnih objekata i objekata kolektivnog stanovanja koji će biti odabrani metodom slučajnog odabira i predstavljati će reprezentativni uzorak za grad Visoko. Sukladno Projektnom zadatku reprezentativni uzorak stambenog fonda grada Visoko čini 373 individualna objekta te 27 objekata kolektivnog stanovanja.

Popis slučajno odabranih objekata treba biti izrađen korištenjem relevantnih podataka iz svih relevantnih gradskih odjela, društava za upravljanje zgradama te od svih komunalnih i ostalih poduzeća koja pružaju usluge građanima i izdaju mjesečne račune s točnim adresama svojih korisnika.
U svrhu dobivanja standardiziranih tehničkih i socioekonomskih ulaznih podataka potrebnih za uspostavu točnog energijskog osnovnog inventara stambenog sektora u gradu Visoko i za popratne proračune u kasnijim fazama, akreditirani stručni timovi poduzeća ZGI d.o.o. Mostar će prilikom terenskih obilazaka slučajno odabranih objekata od strane vlasnika istih, a putem anketnih upitnika, prikupiti podatke kao što su:

Opći podaci,

Podaci o građevinskim karakteristikama objekta, podaci o načinu grijanja i o trenutnoj potrošnji i troškovima toplinske energije,

Podaci o mjerama energijske efikasnosti koje je do sada provodio vlasnik objekta,

Socioekonomske informacije (spolni sastav i aspekt ranjivosti).


Osim terenskog anketiranja, obavit će se i fizički pregled svakog slučajno odabranog objekta sa vanjske strane koji podrazumijeva mjerenje, vizualni pregled i fotografiranje objekta.


Napominje se kako se prilikom terenskih obilazaka pojedinačnih objekata neće ulaziti unutar istih.

Svi vlasnici objekata odabranih metodom slučajnog odabira bit će pravovremeno obaviješteni o nadolazećim terenskim obilascima i pregledima od strane odgovarajućih predstavnika mjesnih zajednica i akreditiranih stručnih timova poduzeća ZGI d.o.o. Mostar.

Stoga ovim putem molimo vlasnike objekata koji budu odabrani metodom slučajnog odabira za suradnju sa timovima koji će obavljati terenske obilaske i preglede objekata.


visoko.gov.ba