Izgradnja dječijeg igrališta u Gračanici u iznosu od 33.507,48 KM.

Dijeli

U sklopu projekta uređenja dječijih igrališta u mjesnim zajednicama na području grada Visoko još jedna mjesna zajednica, ovoga puta MZ Gračanica je dobila novo, moderno dječije igralište.

Sadržaji za igralište su postavljeni, a preostaje kao i na ostalim do sada postavljenim igralištima postavljanje gumiranje podloge za što bezbjedniju igru mališana. Pored Gračanice dječija igrališta su postavljena još i u Prijekom, Buzićima, Taukčićima, vrijednost radova na izgradnji igrališta u Gračanici iznosi 33.507,48 KM, a ukupna vrijednost projekta izgradnje svih pet igrališta je 172.500 KM.