Gradonačelnik Ganić: Upriličen prijem za predstavnike JU OŠ “Safvet-beg Bašagić” Visoko

Dijeli
Danas smo upriličili prijem za predstavnike JU OŠ “Safvet-beg Bašagić” Visoko.
Razgovarali smo o realizovanom projektu energetske efikasnosti gdje je urađena termoizolacija fasadnih zidova, termoizolacija stropa prema tavanu na objektima škole i sportske dvorane. Pored navedenog unaprijeđen je i sistem centralnog grijanja, odnosno urađena je zamjena kotla i energenta (pelet), te je djelomično urađena i zamjena rasvjetnih tijela. Ukupni iznos investicije je cca 410.958,00 KM, a očekivana godišnja ušteda energije je 307.044 kWh/god.
Posebno mi je drago što je projekat uspješno realizovan, jer sam bio direktni sudionik u odobravanju finansijskih sredstava i praćenju njegove realizacije.
Također, dogovorena je realizacija još jednog projekta u narednoj godini koji će biti od posebnog interese za naše najmlađe.
FB Page Mirza Ganić