Gradonačelnik Ganić: Danas je radno u Visokom

Dijeli

Počeli su radovi na sanaciji puta u Dubočcu, gdje je planirano da se uradi sanacija puta od Dubočca do BP Suša, a onda od Vatrogasnog doma do Weme (raskrsnica se preskače jer je u toku revizija projekta kružne raskrsnice i nakon toga aBd krećemo u raspisivanje tendera). Za sanaciju je osigurano cca 400.000,00KM od strane Kantonalne direkcije za ceste.

Nasipaju se bankine i uteže se put prema Mulićima jer od 26.09.2022. godine uvodi se izvođač radova na sanaciji puta od Donjeg Moštra prema pruzi, za čiju sanaciju je odobreno 300.000,00KM.

Završava se projekat ucjevljenja bujičnog potoka Luka u Poriječanima, a kako bi se osigurla i odvodnja površinskih voda s putnog pravca na Ž.Stanici i uredilo područje između pruge i lokalnog puta. Za postavljanje šahtova i ostalih radova odobreno je 30.000,00KM.

Za bolje Visoko!

(FB Mirza Ganić)