Gabioni kao preventivna zaštita od poplava postavljeni su u Čekrekčijama, u toku je postavljanje u Prijekom

Dijeli

U toku su radovi na produbljivanju korita rijeke Fojnice, uređenju obale i punjenju gabiona u Prijekom kao preventivna mjera u cilju zaštite od poplava.

Ranije je to urađeno u Čekrekčijama. Produbljeno je korito rijeke Bosne, gdje su postavljeni gabioni i isti su napunjeni pijeskom kako bi se ovaj dio regionalnog puta zaštitio od poplava koje prijete kod većih padavina i izlijevanje rijeke Bosne.

Poplave koje su se dešavale u naselju Čekrekčije, ne samo da su otežavale odvijanje saobraćaja, nego su i nanosile materijalnu štetu privrednim subjektima, te je kao preventivna mjera na inicijativu gradonačelnika Mirze Ganića urađeno postavljanje gabiona. Ista slika mogla se vidjeti i u naselju Prijeko gdje nivo rijeke Fojnice, usljed obilnih kišnih padavina, prijeti domaćinstvima, a često se bilježila i materijalna šteta.

Podsjećamo, gradonačelnik Mirza Ganić je obećao da će nadležne službe locirati kritične tačke na rijekama Bosni i Fojnici, te da će se u budućnosti djelovati preventivno, kako ne bi dolazilo do plavljenja, posebno u naseljima Prijeko i Čekrekčije.

S obzirom da se bliži jesen, kada su kišne padavine uobičajene za ovo doba godine, pravovremeno je djelovano, te je ranije pokrenuta izrada tehničke specifikacije kako bi se što brže i efikasnije djelovalo i pokrenuta je nabavka gabiona, dužine 2 metra i visine od jednog metra, koji su sada već napunjeni pijeskom i time napravljen odbrambeni zid.

Vrijednost gabiona iznosila je 60.000 KM.