Danas se održavaju Opći izbiri u Bosni i Hercegovini 

Dijeli

Danas se održavaju Opći izbiri u Bosni i Hercegovini. U sedam sati otvorena su biračka mjesta u Visokom, izuzev na nekoliko biračkih mjesta gdje je evidentirani kašnjenje do 15 minuta.

Pravo glasa za ove izbore u Visokom ima pravo 33.769 regiatrovanih birača.

Građani iz Zeničko-dobojskog kantona za Skupštinu ZDK, registrovanih 328.411, bira 35 zastupnika. Prijavljeno je ukupno 16 izbornih lista.

Građani Zeničko-dobojskog kantona za Federalni Parlament biraju zastupnike koji su razvrstani u dvije izborne jedinice:

Izborna jedinica 5, u koju spadaju gradovi i općine Doboj Jug, Tešanj, Maglaj, Žepče, Zavidovići, Zenica i Usora, te izbornu jedinicu 6, u koju spadaju gradovi i općine Kakanj, Vareš, Olovo, Visoko i Breza.

Građani iz Zeničko-dobojskog kantona i Srednjobosanskog kantona, izborna jedinica 4, biraju ukupno šest zastupnika za Državni parlament, a u ova dva kantona registrovano je ukupno 555.952 glasača.