Danas krenuli radovi na asfaltiranju lokalnog puta u Podvincima

Dijeli

Gradonačelnik Visokog Mirza Ganić u okviru programa kapitalnih ulaganja Grada Visoko za 2022.godinu, pokrenuo je tenderske procedure za više projekata od značaja za lokalnu zajednicu, a jedan od njih je svakako i rekonstrukcija, sanacija i asfaltiranje lokalnog puta u Podvincima.

Radovi se izvode planiranom dinamikom, te je u veoma kratkom roku, od same sanacije i pripremnih radova putne infrastrukture, došlo se do konačne faze asfaltiranja. Ugovoreni radovi nakon provedene e-aukcije iznose 82.000 KM.

Gradonačelnik Ganić podsjeća da su u prošloj godini u Mjesnoj zajednici Podvinci realizovani projekti u vrijednosti od oko 140. 000,00 KM, a koji su obuhvatali radove na asfaliranju puta od Šošanja prema Dolovima, te da su osigurana sredstva za nabavku gabiona koji su ugrađeni na jednoj od krivina čija je vrijednost je iznosila 7. 000,00 KM. Nadalje, gradonačelnik Ganić ističe da je raspisan tender za sanaciju klizišta u Mjesnoj zajednici Podvinci čija procijenjena vrijednost iznosi 54.500,00KM, te da je i ovaj tender u toku.

Najavljeni radovi:

Počela sanacija puta u naselju Bogošići – Podvinci