Dan Grada Visoko i Povelja Kulina bana kao neodvojivi elementi državnosti Bosne i Hercegovine

Dijeli

U cjelokupnoj historiji i opstojnosti naše države ništa više nije privlačilo pažnju historičara, politologa, epigrafičara ali i evropske javnosti kao Povelja Kulina bana. Kao dokument univerzalne vrijednosti, svojatali su je mnogi želeći njome da dokažu da su prvi imali dvorsku kancelariju, da su prvi imali pismo i naposljetku najstariji pisani dokument.
Neosporna činjenica je jasna-Bosna je za vrijeme bana Kulina bila cijenjena država, uredovana i organizirana na jako visokom nivou. U prilog tome i govori podatak da je Dubrovnik već tada bio zainteresovan za različite vrste robnih potrepština sa našeg podneblja koje bi involvirali na svoje tržište.

Vodstvo i ingerencije vladara Bosne, odnosno bana po imenu Kulin su bile izuzetne, obzirom da je država u tom periodu doživjela svoj najveći uspon i prosperitet. I zato dobro poznata izreka: „Od Kulina bana i dobrijeh dana“. Nesumnjivo je da se stolovanje bosanskog bana veže za teritorijalno-upravnu jedinicu smještenu na području Visokog. Dvorski pisar Radoje po nalogu Bana Kulina napisao je 29. augusta 1189. godine dokument kojim pored slobodne trgovine, garantuje MIR I SLOBODU VJERE. Ovakvi postulati danas znače samo jedno-MEĐUSOBNO UVAŽAVANJE I POŠTOVANJE.

U ovakvom duhu vremena, Zavičajni Muzej-Visoko čestita Dan grada Visoko svim građanima i građankama našeg grada.

(Zavičajni muzej Visoko)