CIK rasporedio delegate u Dom naroda FBiH: Ovo je novi raspored

Dijeli

Centralna izborna komisija (CIK) BiH večeras je donijela odluku o rasporedu delegata iz kantona u Dom naroda Parlamenta FBiH.

Po novom zakonu, Hercegovačko-neretvanski kanton će davati devet delegata – pet iz reda hrvatskog naroda, dva iz srpskog te po jedaog iz reda Bošnjaka i Ostalih.

Iz Kantona 10 dolazit će tri delegata iz reda hrvatskog naroda, četiri iz reda srpskog, dok Bošnjaci i ostali daju po jednog.

Zapadnohercegovački kanton iz reda hrvatskog naroda daje četiri delegata, a Bošnjaci, Srbi i Ostali daju po jednog delegata.

Iz Srednjobosanskog kantona dolaze četiri delegata iz reda hrvatskog naroda, dva iz bošnjačkog, te po jedan iz srpskog i iz reda Ostalih.

Unsko-sanski kanton će dati tri delegata iz reda bošnjačkog naroda, tri iz reda srpskog, te po jednog iz reda Hrvata i Ostalih.

Iz Zeničko-dobojskog kantona u Dom naroda dolaze četiri delegata iz bošnjačkog naroda, dva iz hrvatskog, dva iz srpskog i jedan iz reda Ostalih.

Iz Bosansko-podrinjskog kantona po jednog delegata daju Bošnjaci, Hrvati, Srbi i Ostali, a identičan je slučaj i sa Posavskim kantonom.

Kanton Sarajevo delegira četiri delegata iz reda bošnjačkog naroda, pet iz srpskog, jednog iz hrvatskog i dva iz reda Ostalih.

Iz Tuzlanskog kantona dolazi pet delegata Bošnjaka, tri Srbina, jedan Hrvat i jedan iz reda Ostalih.

Fena